Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEKANİK IV 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Normal yürüme, patolojik yürüme ve protezlere ait biyomekanik kavramları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyomekanik Kavramlar, Teoremler ve Grafikler,Alt Ekstremite Protezleri,Alt Ekstremite Protezlerinin Temel Biyomekanik Prensipleri,Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri ve Biyomekaniği,Transfemoral Protezler ve Biyomekaniği,Transtibial Protezler ve Biyomekaniği,Parsiyel Ayak Protezleri ve Biyomekaniği,Yürüme,Prostetik Yürüyüş Analizi,Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri Yürüyüş Biyomekaniği,Transfemoral Protezler ve Yürüyüş Biyomekaniği,Transtibial Protezler ve Yürüyüş Biyomekaniği,Parsiyel Ayak Protezleri ve Yürüyüş Biyomekaniği,Vaka Çalışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alt ekstremite protezlerinin temel biyomekaniğini açıklar. 1, 2, 21 A
Alt ekstremite protezlerinin yürüyüş analizini yapar, patolojik yürümeyi açıklar. 1, 18, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyomekanik Kavramlar, Teoremler ve Grafikler Kaynak 1 Bölüm 19
2 Alt Ekstremite Protezleri Kaynak 3 Bölüm 3-4-5-6
3 Alt Ekstremite Protezlerinin Temel Biyomekanik Prensipleri Kaynak 2 Bölüm 5
4 Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri ve Biyomekaniği Kaynak 2 Bölüm 11
5 Transfemoral Protezler ve Biyomekaniği Kaynak 2 Bölüm 9
6 Transtibial Protezler ve Biyomekaniği Kaynak 2 Bölüm 8
7 Parsiyel Ayak Protezleri ve Biyomekaniği Kaynak 3 Bölüm 3
8 Yürüme Kaynak 1 Bölüm 20
9 Prostetik Yürüyüş Analizi Kaynak 4 Bölüm 1
10 Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri Yürüyüş Biyomekaniği Kaynak 4 Bölüm 1
11 Transfemoral Protezler ve Yürüyüş Biyomekaniği Kaynak 4 Bölüm 1
12 Transtibial Protezler ve Yürüyüş Biyomekaniği Kaynak 4 Bölüm 1
13 Parsiyel Ayak Protezleri ve Yürüyüş Biyomekaniği Kaynak 4 Bölüm 1
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1. Prosthetics and Orthotics Lower limb and Spinal, Ron Seymour, 2002 2. Basic Biomechanics, Hall, 2010 3. Introductıon to Orthotıcs / Breand Coppard, Helene Lohman, Fourth Edition, 2015 4.Orthotic Intervention for Hand and Upper Extremity, Marylyn Jacobs, Noelle Austin, Second Edition, 2014 5.AAOS Atlas of Orthoses and Assistive_Devices Frank Gottschalk, MD, MB, BCh, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu