Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HAYVANLARDA ORTEZ PROTEZ UYGULAMALARI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hayvan anatomisine uygun ve biyomekanik prensipler temelinde ortez ve protez uygulamalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hayvanlarda Protez ve Ortez Uygulamaları,Literatürde Hayvan Protez Uygulamaları ,Literatürde Hayvan Ortez Uygulamaları ,Hayvanlarda Protez Komponentleri,Hayvanlarda Protez Uygulamaları,Hayvanlarda Protez Rehabilitasyonu,Hayvanlarda Güncel Protez Uygulamaları,Hayvanlarda Ortez Komponentleri,Hayvanlarda Ortez Uygulamaları,Hayvanlarda Ortez Rehabilitasyonu,Hayvanlarda Güncel Ortez Uygulamaları,Hayvanlarda Fizyoterapi Uygulamaları,Vaka Örnekleri,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hayvan anatomisi ve patolojilerini açıklar. 1 A
Protez-Ortez komponentlerini tanır ve uygulamalarda tasarlar. 1, 18 A
Protez-Ortez Uygulamalarında biyomekanik teorileri tanımlar. 1, 3 A
Hayvanlarda uygulanan güncel protez-ortez yaklaşımlarını açıklar. 1, 2, 8 A
Uygulamada gerekli rehabilitasyonu bilir. 1, 12, 18, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hayvanlarda Protez ve Ortez Uygulamaları Kaynak 1 Bölüm 4
2 Literatürde Hayvan Protez Uygulamaları
3 Literatürde Hayvan Ortez Uygulamaları
4 Hayvanlarda Protez Komponentleri Kaynak 3
5 Hayvanlarda Protez Uygulamaları Kaynak 3
6 Hayvanlarda Protez Rehabilitasyonu Kaynak 3
7 Hayvanlarda Güncel Protez Uygulamaları Kaynak 3
8 Hayvanlarda Ortez Komponentleri Kaynak 3
9 Hayvanlarda Ortez Uygulamaları Kaynak 3
10 Hayvanlarda Ortez Rehabilitasyonu Kaynak 3
11 Hayvanlarda Güncel Ortez Uygulamaları Kaynak 3
12 Hayvanlarda Fizyoterapi Uygulamaları Kaynak 3
13 Vaka Örnekleri Kaynak 3
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1. Tobias KM, Johnston SA, Veterinary Surgery: Small Animal (Volume 2), 2011. 2. Egger CM, Love L, Doherty T, Pain Management in Veterinary Practice, 2013. 3. S. Nayak, Large Animal Orthopaedics An Illustrated Handbook on Amputations, Prosthetic Fittings & Rehabilitation, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu