Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA III 0+16 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN, Öğr.Gör. Onur AKBEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Alt ekstremite ortezlerini ve uygulama şekillerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ayak Ortezleri Genel Değerlendirme ,Ayak Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme ve Plastik Çekimi,Ayak Ayak Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme,Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme ,Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi,Diz Ortezleri Genel Değerlendirme ,Diz Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme ve Plastik Çekimi,Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme ,Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı ve Modelleme,Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi,Kalça Ortezleri Genel Değerlendirme,Kalça Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı ve Modelleme ,Kalça Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ayak Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 21, 4 A, B
Ayak Ayak Bileği Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 21, 4 A, B
Diz ortezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 21, 4 A, B
Diz Ayak Ayak Bileği Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 21, 4 A, B
Kalça Diz Ayak Ayak Bileği Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 21, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ayak Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 11, Kaynak 2 - Bölüm 5
2 Ayak Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme ve Plastik Çekimi Kaynak 1 - Bölüm 3
3 Ayak Ayak Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 12, Kaynak 2 - Bölüm 5
4 Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 3
5 Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi Kaynak 1 - Bölüm 3
6 Diz Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 13
7 Diz Ortezleri Ölçü Alımı Modelleme ve Plastik Çekimi Kaynak 1 - Bölüm 3
8 Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 14
9 Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı ve Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 3
10 Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi Kaynak 1 - Bölüm 3
11 Kalça Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 15
12 Kalça Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Ölçü Alımı ve Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 3
13 Kalça Diz Ayak Ayak Bileği Ortezleri Plastik Çekimi Kaynak 2 - Bölüm 2
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2020. 2)Webster JB, Murphy DP, Atlas of Orthoses and Assistive Devices (5.Edition), 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu