Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ve alt ekstremite ortez ve protezlerini geliştirilmesini ve uygulanmasını teorik olarak sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Üst Ekstremite Ortezleri,Omuz ve Dirsek Ortezleri,El- El bileği ve Parmak Ortezleri,Üst Ekstremite Protezleri,Forequarter Protezleri ve Omuz Protezleri,Transhumeral protezler ve Dirsek dezartikülasyon protezleri ,Transradial protezler ve El Bilek Dezartikülasyon Protezleri,Alt Ekstremite Ortezleri,HKAFO-KAFO,AFO-FO,Alt Ekstremite Protezleri ,Kalça Protezleri ve Hemipelvektomi Protezleri , Transfemoral Protezler,Transtibial Protezler ve Parsiyel Ayak Protezleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı hastalıklara özel ortez ve protez uygulamalarını tartışır ve uygular. 1, 15, 18, 3 A
Üst ekstremite ortezlerini ve protezlerini bilir. 1, 15, 18, 3 A
Üst ekstremite ortezlerini ve protezlerini uygular. 1, 15, 18, 21, 3 A
Alt ekstremite ortezlerini ve protezlerini bilir. 1, 15, 18, 21, 3 A
Alt ekstremite ortezlerini ve protezlerini uygular. 1, 15, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üst Ekstremite Ortezleri kaynak 3
2 Omuz ve Dirsek Ortezleri kaynak 3
3 El- El bileği ve Parmak Ortezleri kaynak 3
4 Üst Ekstremite Protezleri kaynak 3
5 Forequarter Protezleri ve Omuz Protezleri Kaynak 1
6 Transhumeral protezler ve Dirsek dezartikülasyon protezleri kaynak 3
7 Transradial protezler ve El Bilek Dezartikülasyon Protezleri kaynak 4
8 Alt Ekstremite Ortezleri kaynak 2
9 HKAFO-KAFO kaynak 4
10 AFO-FO kaynak 1
11 Alt Ekstremite Protezleri kaynak 7
12 Kalça Protezleri ve Hemipelvektomi Protezleri kaynak 5
13 Transfemoral Protezler kaynak 5
14 Transtibial Protezler ve Parsiyel Ayak Protezleri kaynak 5
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1)AAOS Atlas of Orthoses and Assistive_Devices Frank Gottschalk, MD, MB, BCh, 2013 2)Atlas of Amputations and Limb Deficiencies/Douglas G. Smith MD, 2013 3)Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation/Lusardi & Jorge & Nielsen, 2013 4)Introductıon to Orthotıcs/Breand Coppard,Helene Lohman,Fourth Edition,2015 5)Orthotic Intervention fort he Hand and Upper Extremity,Marylyn Jacobs,Noelle Austin,Second Edition, 2014 6)Prosthetics and Orthotics Lower limb and Spinal, Ron Seymour,2002 7)Kas iskelet Sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme, Deniz Evcik, Pelikan, 2008 8)Fundamentals of amputation care and Prosthetics, Douglas Murphy, 2014 9)Phantom Limb Amputation, Embodiment, and Prosthetic Technology, Cassandra Crawhord, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu