Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN, Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı üst ekstremite ve spinal ortezlerini ve genel özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; El-El Bileği Ortezlerine Giriş,El-El Bileği Ortezi Uygulamaları ,Dirsek Ortezlerine Giriş,Dirsek Ortezi Uygulamaları ,El-El Bileği Dirsek Ortezi Uygulamaları ,Omuz Ortezlerine Giriş,Genel Tekrar,Omuz Ortezi Uygulamaları ,Servikal Ortezlere Giriş ,Servikotorakal Ortezlere Giriş,Torakolumbal Ortezlere Giriş,Skolyoz Ortezlerine Giriş,Skolyoz Ortez Uygulamaları,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üst ekstremite ve spinal ortez özetler. 1, 15, 21, 3 A
Üst ekstremite ve spinal ortez tiplerini tanır. 1, 15, 21, 3 A
Üst ekstremite ve spinal ortezleri sorgular. 1, 15, 21, 3 A
Üst ekstremite ve spinal ortezleri tartışır. 1, 15, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 El-El Bileği Ortezlerine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 3
2 El-El Bileği Ortezi Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 22, 25, 26, 31, 34
3 Dirsek Ortezlerine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 21, 25, 26, 31, 34
4 Dirsek Ortezi Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 21, 25, 26, 31, 34
5 El-El Bileği Dirsek Ortezi Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 21, 25, 26, 31, 34
6 Omuz Ortezlerine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 25, 26, 31, 34
7 Genel Tekrar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com
8 Omuz Ortezi Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 34
9 Servikal Ortezlere Giriş Kaynak 1 - Bölüm 2, 3 Kaynak 2 - Bölüm 35, 36, 37, 38, 39
10 Servikotorakal Ortezlere Giriş Kaynak 1 - Bölüm 2, 3 Kaynak 2 - Bölüm 35, 36, 37, 38, 39
11 Torakolumbal Ortezlere Giriş Kaynak 1 - Bölüm 2, 3 Kaynak 2 - Bölüm 35, 36, 37, 38, 39
12 Skolyoz Ortezlerine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 2, 3 Kaynak 2 - Bölüm 35, 36, 37, 38, 39
13 Skolyoz Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 2, 3 Kaynak 2 - Bölüm 35, 36, 37, 38, 39
14 Vaka Çalışması https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir. 1)Webster JB, Murphy DP. AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 2019. 2)Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu