Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYARLI HASTA DEĞERLENDİRME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar destekli modelleme yazılımları ve bilgisayar grafiği kavramları hakkında temel bilgiler edinilmesi ve tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan veriler ile ölçme, hesaplama ve modelleme çalışmaları ile hastaya özgü tedavi çalışmalarına dair tekniklerin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Görüntü işlemenin temel tanım ve terimleri,Medikal görüntüleme teknikleri ve cihazları,Medikal görüntüleme cihazlarından alınan verilerin depolanması ve DICOM,Çok kesitli radyolojik verinin okunması,Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları,Modelleme yazılımlarında ölçüm, ölçeklendirme ve alan hesaplarının yapılması,Modelleme yazılımlarında sınır koşullarının tanıtılması,Modelleme yazılımlarında segmentasyon işlemleri,Matematiksel modellemede yüzey ve hacim render işlemleri,Hasta anatomisi ile matematiksel modelleme,Tersine mühendislik (reverse engineering) teknolojisi ile model ve ürün elde etme,Uygulamalı modelleme çalışması,Uygulamalı modelleme çalışması,Uygulamalı modelleme çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Görüntü işleme ve bilgisayar grafiği temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 3, 5 A
2.Yüzey ve hacim modelleme temel terimlerini özetleyebilecektir. 1, 10, 3, 5 A
2.1.Segmentasyonun kavramını tanımlar. 1, 10, 3, 5 A
2.2.Matematiksel ağ (mesh) kavramını tanımlar. 1, 10, 3, 5 A
2.3.Render kavramını tanımlar. 1, 10, 3, 5 A
3.Tıbbi cihazlardan elde edilen çok kesitli görüntülerde ölçüm ve okuma yapabilecektir. 1, 10, 3, 5 A
4.İki boyutlu medikal görüntülerden üç boyutlu hacim modelleyebilecektir. 1, 10, 3, 5 A
4.1.Yüzey ve hacim oluşturmayı ifade eder. 1, 10, 3, 5 A
4.2.Hastanın özgün anatomisine ait geometriyi elde etmeyi aktarır. 1, 10, 3, 5 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Görüntü işlemenin temel tanım ve terimleri Derse ait sunumların PDF dosyaları
2 Medikal görüntüleme teknikleri ve cihazları Derse ait sunumların PDF dosyaları
3 Medikal görüntüleme cihazlarından alınan verilerin depolanması ve DICOM Derse ait sunumların PDF dosyaları
4 Çok kesitli radyolojik verinin okunması Derse ait sunumların PDF dosyaları
5 Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları Derse ait sunumların PDF dosyaları
6 Modelleme yazılımlarında ölçüm, ölçeklendirme ve alan hesaplarının yapılması Derse ait sunumların PDF dosyaları
7 Modelleme yazılımlarında sınır koşullarının tanıtılması Derse ait sunumların PDF dosyaları
8 Modelleme yazılımlarında segmentasyon işlemleri Derse ait sunumların PDF dosyaları
9 Matematiksel modellemede yüzey ve hacim render işlemleri Derse ait sunumların PDF dosyaları
10 Hasta anatomisi ile matematiksel modelleme Derse ait sunumların PDF dosyaları
11 Tersine mühendislik (reverse engineering) teknolojisi ile model ve ürün elde etme Derse ait sunumların PDF dosyaları
12 Uygulamalı modelleme çalışması Derse ait sunumların PDF dosyaları
13 Uygulamalı modelleme çalışması Derse ait sunumların PDF dosyaları
14 Uygulamalı modelleme çalışması Derse ait sunumların PDF dosyaları
Kaynaklar
Derse ait sunumların PDF dosyaları. Derse ve örnek uygulamalara ait podcast dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu