Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ II 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Prof.Dr. Alper ATASEVER, Öğr.Gör. Selva ŞEN, Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ, Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sindirim, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar,Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,Merkezi Sinir Sistemi,Periferik Sinir Sistemi,Otonom Sinir Sistemi,Duyu Organları,Özel Anatomi,Özel Anatomi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilir 1, 5, 8 A, B
Solunum sistemini terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Ürogenital ve endokrin sistemlerle ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Sinir sistemleri ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilir 1, 5, 8 A, B
Solunum sistemi anatomisini tanıyabilir 1, 5, 8 A, B
Ürogenital sistem anatomisini ayırt edebilir 1, 5, 8 A, B
Endokrin organların bölgesel anatomisi ve morfolojik yapısını tanıyabilir 1, 5, 8 A, B
Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlayabilir 1, 5, 8 A, B
İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilir 1, 5, 8 A, B
Bütün kemiklerin, eklemlerin ve kasların fonksiyonlarını açıklayabilir 1, 5, 8 A, B
Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Merkezi Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Periferik Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Otonom Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Duyu Organları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Özel Anatomi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Özel Anatomi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Çoktan seçmeli , Sözlü pratik sınavı  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu