Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA I 0+8 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ATILGAN, Öğr.Gör. Onur AKBEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Ortez-Protez eğitiminin klinik uygulamalarının geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ortez Protez Kliniğine Giriş,Ortez Protez Kliniğinde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar,Malzeme ve Ekipmanların Doğru ve Güvenli Kullanımı,Ortez-Protez Ölçüm Tekniği ,Metale Şekil Verme ,Plastiğe Şekil Verme ,Genel Tekrar,Isı ile Şekil Verme ,Yumuşak Malzemelere Şekil Verme,Malzemeleri Birleştirme Tekniği,Negatif Ölçü Alımı,Pozitif Modelleme,Döküm Tekniği ,Düşük Isılı Termoplastik Tekniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ortez protez kliniğinde kullanılan makine ve ekipmanları kullanır. 1, 14, 6 A, B
Ortez protez kliniğini tanır. 1, 14, 6 A, B
Döküm tekniğini bilir. 1, 14, 4, 6 A, B
Negatif ölçü alımını ve pozitif modellemeyi yapar. 1, 14, 4, 6 A, B
Malzemelere şekil verme yöntemlerini uygular. 1, 14, 4, 6 A, B
Malzeme ve ekipmanları kullanırken iş güvenliği kurallarını dikkate alır. 1, 14, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ortez Protez Kliniğine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 1
2 Ortez Protez Kliniğinde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Kaynak 1 - Bölüm 1
3 Malzeme ve Ekipmanların Doğru ve Güvenli Kullanımı Kaynak 1 - Bölüm 10
4 Ortez-Protez Ölçüm Tekniği Kaynak 2 - Bölüm 3
5 Metale Şekil Verme Kaynak 1 - Bölüm 2
6 Plastiğe Şekil Verme Kaynak 1 - Bölüm 2
7 Genel Tekrar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com.tr
8 Isı ile Şekil Verme Kaynak 1 - Bölüm 2
9 Yumuşak Malzemelere Şekil Verme Kaynak 1 - Bölüm 2
10 Malzemeleri Birleştirme Tekniği Kaynak 1 - Bölüm 9
11 Negatif Ölçü Alımı Kaynak 2 - Bölüm 3
12 Pozitif Modelleme Kaynak 2 - Bölüm 3
13 Döküm Tekniği Kaynak 2 - Bölüm 3
14 Düşük Isılı Termoplastik Tekniği Kaynak 2 - Bölüm 3
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir. 1) Türk-Alman İş Birliği Ortopedi Teknisyen Okulu, Atölye Teknolojisi ve İş Güvenliği II, 1994. 2) Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu