Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORTEZ PROTEZDE ARAŞTIRMA VE PROJE 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ATILGAN, Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı ortez protez lisans eğitimi boyunca öğrenilen bilgilerin literatür ışığında araştırılması, araştırma/proje planlama, araştırmayı uygulama, sonuçların yorumlanması ve araştırmanın/projenin yazılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Proje ve Araştırma Nedir?,Proje ve Araştırma Nasıl Yapılır?,Etik Kurallar ve İlkeler,Hipotez ve Araştırma Sorusu Üretme,Literatür Tarama I,Literatür Tarama II,Literatür Tarama III,Araştırma ve Proje Sorumlulukları,Araştırma ve Proje İçin Özet Yazma,Araştırma ve Proje İçin Giriş Kısmı Yazma,Araştırma ve Projede Kullanılacak Materyal Ve Metodları Yazma,Araştırma ve Proje İçin Sonuç Kısmını Yazma,Araştırma ve Proje İçin Tartışma Kısmını Yazma,Araştırma ve Projenin Kaynaklarını Kurallarına Uygun Şekilde Yazma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma bulgularını yorumlar, analiz eder, tez halinde rapor yazar ve projesini sunar. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodları açıklayabilir. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Proje üretilirken zamanı ve sorumlukları planlar. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Makale yazım tekniklerini bilir. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Araştırma yapmayı planlar. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Proje kurgulayabilir. 10, 14, 15, 16, 22, 9 B, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Proje ve Araştırma Nedir? Kaynak 1, 2
2 Proje ve Araştırma Nasıl Yapılır? Kaynak 1,2
3 Etik Kurallar ve İlkeler Kaynak 1,2
4 Hipotez ve Araştırma Sorusu Üretme Kaynak 1,2
5 Literatür Tarama I Kaynak 1,2
6 Literatür Tarama II Kaynak 1,2
7 Literatür Tarama III Kaynak 1,2
8 Araştırma ve Proje Sorumlulukları Kaynak 1,2
9 Araştırma ve Proje İçin Özet Yazma Kaynak 1,2
10 Araştırma ve Proje İçin Giriş Kısmı Yazma Kaynak 1,2
11 Araştırma ve Projede Kullanılacak Materyal Ve Metodları Yazma Kaynak 1,2
12 Araştırma ve Proje İçin Sonuç Kısmını Yazma Kaynak 1,2
13 Araştırma ve Proje İçin Tartışma Kısmını Yazma Kaynak 1,2
14 Araştırma ve Projenin Kaynaklarını Kurallarına Uygun Şekilde Yazma Kaynak 1,2
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
www.scholar.google.com.tr https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu