Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercüment Cenap TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercüment Cenap TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ortez ve protez alanında uygulanan biyomedikal teknoloji yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sanal gerçeklik,Artırılmış gerçeklik,Üst ekstremite dış iskelet robotları,Alt ekstremite dış iskelet robotları,Ortezler ve teknoloji,Robotik protezler,Video bazlı oyunlar ile rehabilitasyon teknolojleri,Asistif / destekleyici teknolojler,Biyosinyaller ve elektromiyografi,Fonksiyonel elektrik stimülasyonu,Robotik ve sensör teknolojileri,Rehabilitasyonda hareket sensörleri,Biyomateryaller ve polimer teknolojisi,Bio-yazıcılar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Biyomateryal ve biyo-yazıcı teknolojisini kavrar. 1, 17, 21 A
Robotik ve sensör teknolojisini analiz eder. 1, 17, 21 A
Rehabilitasyonda kullanılan teknolojiyi ortez ve protez ile ilişkilendirir. 1, 17, 21 A
Ortez ve protez teknolojisini açıklar. 1, 17, 21 A
Sanal ve artırılmış gerçeklik, alt ve üst ekstremite robotik ortezlerini tanımlar. 1, 17, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sanal gerçeklik 1. Kaynak
2 Artırılmış gerçeklik 1. Kaynak
3 Üst ekstremite dış iskelet robotları 1. Kaynak
4 Alt ekstremite dış iskelet robotları 1. Kaynak
5 Ortezler ve teknoloji 1. Kaynak
6 Robotik protezler 2. Kaynak
7 Video bazlı oyunlar ile rehabilitasyon teknolojleri 1. Kaynak
8 Asistif / destekleyici teknolojler 1. Kaynak
9 Biyosinyaller ve elektromiyografi 2. Kaynak
10 Fonksiyonel elektrik stimülasyonu 1. Kaynak
11 Robotik ve sensör teknolojileri 1. Kaynak
12 Rehabilitasyonda hareket sensörleri 1. Kaynak
13 Biyomateryaller ve polimer teknolojisi 2. Kaynak
14 Bio-yazıcılar 2. Kaynak
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Tarakcı E, Tarakcı D. "Rehabilitasyonda Teknoloji"İstanbul Tıp Kitapevleri, 2019. 2) Mesko B. "Tıbbın Geleceğine Yolculuk" Optimist Yayınları, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu