Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATEMATİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nur Esra SEVİMLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme, yönetim ve sağlık biliminde karşılaşılacak problemlerin çözümünde gerek duyulan matematiksel kavramları verip, bu matematiksel araçları kullanabilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar ve Kabaca Fonksiyon Grafikleri, Trigonometrik Fonksiyonların Tanımı,2. Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları, Limit ve Süreklilik, Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Süreklilik-Sürekli Fonksiyonlar, Süreksizlik-Süreksizlik Çeşitleri, Değişim Oranları ve Eğrilerin Teğetleri,3. Türev: Teğetler, Bir Noktada Türev, Bir Fonksiyon Olarak Türev, Türev Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Bir Değişim Oranı Olarak Türev,4. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı,5. Türevin uygulamaları: Fonksiyonların ekstremum değerleri, Kritik noktalar Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi: Artan-Azalan fonksiyonlar, Yerel Ekstremumlar için Birinci Türev Testi,6. Konkavlık ve Eğri çizimi, Konkavlık için İkinci Türev Testi, Büküm Noktaları, Yerel Ekstremum için İkinci Türev Testi, y=f(x) Fonksiyonunun Grafiği, Ters Türevler, Optimizasyon,7. Belirsiz integral, İntegral: Alan ve Sonlu Toplamlarla integral, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri, Riemann Toplamları, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, Negatif Olmayan Bir Fonksiyonun Grafiğinin Altındaki Alan,8. Belirli İntegraller için Ortalama Değer Teoremi,9. Belirsiz İntegraller ve Yerine Koyma Yöntemi, Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alanlar, y’ye Göre İntegral Alma,10. Belirli İntegralin Uygulamaları: Dik Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak, Disk Yöntemi, Pul Yöntemi, Silindirik Kabuk Yöntemi,11. Transandant Fonksiyonlar : Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritma, Logaritmik Fonksiyonlar ve Türevleri, Logaritmik Türev, Trigonometrik Fonksiyonların İntegralleri,12. İntegrasyon Teknikleri: Kısmi İntegrasyon, Belirli İntegraller için Kısmi İntegrasyon Formülü,13. Diferansiyel Denklemler: Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler, Biyolojideki Uygulamaları,14. Matematiksel Modelleme: Diferansiyellerle Fiziksel ve Biyolojik Modelleme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonları açıklayabilir ve tanır. 1, 15 A, C
2. Temel grafik çizme kurallarını kullanarak tek değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizebilir. 1, 15 A, C
3. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını tanımlar. 1, 15 A, C
4. Fonksiyonlarda türev kavramını yorumlayabilir. 1, 15 A, C
5. Türev-süreklilik ilişkisini açıklar. Belirsiz integral yöntemlerini kullanabilir. 1, 15 A, C
6. İntegral hesabın temel teoremini kullanarak belirli integral çözer ve uygular. 1, 15 A, C
7. Fonksiyonlarda monotonluk, konvekslik ve konkavlık kavramlarını açıklayabilir. 1, 15 A, C
8. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev alma kuralını uygulayarak basit optimizasyon (lokal minimum ve maksimum) problemi çözebilir. 1, 15 A, C
9. Diferansiyelleri kullanarak fiziksel ve biyolojik modelleme yapabilir. 1, 15 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar ve Kabaca Fonksiyon Grafikleri, Trigonometrik Fonksiyonların Tanımı Temel cebirsel bilgileri ölçme testi
2 2. Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları, Limit ve Süreklilik, Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Süreklilik-Sürekli Fonksiyonlar, Süreksizlik-Süreksizlik Çeşitleri, Değişim Oranları ve Eğrilerin Teğetleri
3 3. Türev: Teğetler, Bir Noktada Türev, Bir Fonksiyon Olarak Türev, Türev Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Bir Değişim Oranı Olarak Türev
4 4. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı
5 5. Türevin uygulamaları: Fonksiyonların ekstremum değerleri, Kritik noktalar Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi: Artan-Azalan fonksiyonlar, Yerel Ekstremumlar için Birinci Türev Testi
6 6. Konkavlık ve Eğri çizimi, Konkavlık için İkinci Türev Testi, Büküm Noktaları, Yerel Ekstremum için İkinci Türev Testi, y=f(x) Fonksiyonunun Grafiği, Ters Türevler, Optimizasyon
7 7. Belirsiz integral, İntegral: Alan ve Sonlu Toplamlarla integral, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri, Riemann Toplamları, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, Negatif Olmayan Bir Fonksiyonun Grafiğinin Altındaki Alan
8 8. Belirli İntegraller için Ortalama Değer Teoremi
9 9. Belirsiz İntegraller ve Yerine Koyma Yöntemi, Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alanlar, y’ye Göre İntegral Alma
10 10. Belirli İntegralin Uygulamaları: Dik Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak, Disk Yöntemi, Pul Yöntemi, Silindirik Kabuk Yöntemi
11 11. Transandant Fonksiyonlar : Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritma, Logaritmik Fonksiyonlar ve Türevleri, Logaritmik Türev, Trigonometrik Fonksiyonların İntegralleri
12 12. İntegrasyon Teknikleri: Kısmi İntegrasyon, Belirli İntegraller için Kısmi İntegrasyon Formülü
13 13. Diferansiyel Denklemler: Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler, Biyolojideki Uygulamaları
14 14. Matematiksel Modelleme: Diferansiyellerle Fiziksel ve Biyolojik Modelleme
Kaynaklar
1. Thomas' Calculus, 14th Edition, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Pearson. 2. Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1. 3. Calculus for Business, Economics and Social Sciences, 9th Edition; R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall
Calculus (9th Ed.), D. Varberg, E. Purcell, S. Rigdon, 2014, Pearson Education Int. Calculus: A Complete Course, 7th Edition; R. A. Adams, Addison-Wesley

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 4 3 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 50
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu