Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEKANİK III 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ, Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyomekaniğin uygulama alanlarına yönelik çalışmalarına katılmak ve biyomekanik prensiplere uygun protezleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; El - El Bileği Biyomekaniği,Dirsek Biyomekaniği,Omuz Biyomekaniği ,Ortezlerin Temel Biyomekanik Prensipleri,El - El Bileği Ortezleri Biyomekaniği,Dirsek Ortezleri Biyomekaniği,Genel Tekrar,Omuz Ortezleri Biyomekaniği,Üst Ekstremite Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi,Omurga Biyomekaniği,Omurga Ortezlerinin Biyomekaniği,Omurga Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi,Alt Ekstremite Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
El - El bileği, dirsek, omuz ve omurga biyomekaniğini özetler. 1, 21 A
El - El bileği, dirsek, omuz ve omurga ortezlerinin biyomekaniğini özetler. 1, 21 A
Üst ve alt ekstremite ile omurga ortezlerini biyomekanik açıdan değerlendirir. 1, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 El - El Bileği Biyomekaniği Kaynak 2 - Bölüm 2
2 Dirsek Biyomekaniği Kaynak 2 - Bölüm 2
3 Omuz Biyomekaniği Kaynak 2 - Bölüm 2
4 Ortezlerin Temel Biyomekanik Prensipleri Kaynak 1 - Bölüm 3
5 El - El Bileği Ortezleri Biyomekaniği Kaynak 1 - Bölüm 3
6 Dirsek Ortezleri Biyomekaniği Kaynak 1 - Bölüm 3
7 Genel Tekrar
8 Omuz Ortezleri Biyomekaniği Kaynak 1 - Bölüm 3
9 Üst Ekstremite Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi Kaynak 2 - Bölüm 2
10 Omurga Biyomekaniği Kaynak 3 - Bölüm 3
11 Omurga Ortezlerinin Biyomekaniği Kaynak 3 - Bölüm 3
12 Omurga Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi Kaynak 3 - Bölüm 3
13 Alt Ekstremite Ortezlerinin Biyomekanik Değerlendirmesi Kaynak 2 - Bölüm 4
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1) Webster JB, Murphy DP. Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 5th Edition, 2019. 2) Neumann D. Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi. Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2018. 3) Seymour R. Prosthetics and Orthotics Lower Limb and Spinal. Williams&Wilkins, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu