Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ekstremite amputasyonlarına uygun olarak protezin geliştirilmesini ve uygulanmasını teorik olarak sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Üst Ekstremite Amputasyon Çeşitleri ve Seviyeleri ,Üst Ekstremite Protezlerine Giriş ,Üst Ekstremite Protezlerinin Temel Prensipleri ,Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezleri ,Transhumeral Protezler ,Transradial Protezler ,Genel Tekrar,Parsiyel El Protezleri ,Kozmetik Protez Uygulamaları ,Üst Ekstremite Protezleri Soket Çeşitleri ,üst Ekstremite Protezleri Süspansiyon Sistemleri ,Üst Ekstremite Protez Terminal Uçlar ,Üst Ekstremite Protezleri Güncel Yaklaşımlar ,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üst ekstremite kinezyolojisi ve biyomekaniğini tartışır. 1, 15, 18, 3 A
Üst ekstremite amputasyon seviyelerini sorgular. 1, 15, 18, 3 A
Üst ekstremite protezlerini ayırt eder. 1, 15, 18, 3 A
Hasta/protez uyum prensiplerini özetler. 1, 15, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üst Ekstremite Amputasyon Çeşitleri ve Seviyeleri Kaynak 1
2 Üst Ekstremite Protezlerine Giriş Kaynak 2
3 Üst Ekstremite Protezlerinin Temel Prensipleri Kaynak 3
4 Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezleri Kaynak 2,3
5 Transhumeral Protezler Kaynak 3
6 Transradial Protezler Kaynak 3
7 Genel Tekrar
8 Parsiyel El Protezleri Kaynak 3
9 Kozmetik Protez Uygulamaları Kaynak 1
10 Üst Ekstremite Protezleri Soket Çeşitleri Kaynak 1
11 üst Ekstremite Protezleri Süspansiyon Sistemleri Kaynak 1
12 Üst Ekstremite Protez Terminal Uçlar Kaynak 1
13 Üst Ekstremite Protezleri Güncel Yaklaşımlar Kaynak 1,2
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Şener G, Erbahçeci F, Protezler, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2015. 2. Seymour R, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, 2002. 3. Chui KK, Jorge M, Yen CS, Lusardi MM, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation (Fourth Edition), 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu