Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEZUNİYET PROJESİ 0+2 1 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ, Öğr.Gör. KEREM ERSİN, Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK, Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK, Öğr.Gör. Büşra Nur ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması yapılması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde yazılması ve sunulması hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Mesleki Etik,Mesleki Etik ve Sorumluluk Bilinci,Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi,Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilir. 10, 13, 16 C
Araştırma etik ilke ve değerlerinin önemini kavrar 10, 3, 5 C
Araştırma planlamasının genel ilkelerini açıklayabilir. 12, 19, 9 C
Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmesi 10, 13, 8 C
Hipotezine ilişkin literatür taraması yapabilir 10, 13, 8 C
Verilerinin sonuçlarını yorumlayabilir 10, 15, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma planlaması ve genel ilkeler Önerilen kaynaklardan hazırlanması
2 Mesleki Etik Önerilen kaynaklardan hazırlanması
3 Mesleki Etik ve Sorumluluk Bilinci Önerilen kaynaklardan hazırlanması
4 Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan hazırlanması
5 Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan hazırlanması
6 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan hazırlanması
7 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan hazırlanması
8 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan hazırlanması
9 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan hazırlanması
10 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan hazırlanması
11 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan hazırlanması
12 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan hazırlanması
13 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan hazırlanması
14 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan hazırlanması
Kaynaklar
Web of Science, Scopus ve Ulakbim'de taranan bilimsel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 2 56
Rehberli Problem Çözme 28 2 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 28 1 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 28 4 112
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 256
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu