Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KULAK KALIPLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı değişik yaş gruplarında işitme kayıplı hastaların işitme cihazlarına uygun kulak kalıbının seçimini, kulak kalıbı modellerini öğrenilmesini, işitme cihazına uygun kulak kalıbın üretilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme kaybı ve işitme cihazları,Kulak kalıbı türleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisi,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon ,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kulak kalıbı kullanım gerekliliklerini değerlendirebilecektir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Kulak kalıplarının temel işleyişi ve çalışma hedeflerini tanımlayabilir 1, 12, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Değişik işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlayabilir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Kulak kalıplarının temel özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
İşitme cihazlarının temel bileşenlerini ve işitme cihazında temel kavramları tanımlayabilir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Farklı kulak kalıbı malzemelerinin fonksiyonlarını anlatabilir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Kulak kalıbının üretim aşamalarını bilir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
İşitme cihazına yardımcı aparatları değerlendirebilecektir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
İşitme cihazına uygun kulak kalıbını seçebilir 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme kaybı ve işitme cihazları Hazırlık yok
2 Kulak kalıbı türleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kulak kalıbının temel komponentleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kulak kalıbının temel komponentleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kulak kalıbı uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 72, 2013. 2)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 3)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu