Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTSEL İMPLANTLAR II 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Eyyup KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Orta kulak, Koklear implant(CI) ve Beyinsapı implantı (ABI) seçim kriterleri, implantlar, preop değerlendirme, implantlar, intraop değerlendirme, mplantlar, postop değerlendirme ve takip hakkında bilgi edinmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Koklear İmplantlarda İntraoperatif Değerlendirmeler,Koklear İmplantlarda İntraoperatif Değerlendirmeler 2,Hibrit İmplantlar ve Fittingi,İmplantlarda Davranışsal Fitting Metotları,İmplantlarda Davranışsal Fitting Metotları 2,İmplantlarda elektrofizyolojik Fitting Metotları,İmplantlarda elektrofizyolojik Fitting Metotları 2,İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri,İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri 2,İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri 3,İşitsel İmplantlarda Güncel Yönelimler,Beyin Sapı İmplantları,Beyin Sapı İmplantları Fittingi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitsel implant için uygun hasta seçimi yapar 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implantı konusunda ailelere ve hastalara gerekli bilgi verir 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implant operasyonu öncesinde ölçümleri yapar 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implantlı hastaların odyolojik takibini yapar 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implant operasyonu esnasında ölçümleri yapar 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implant operasyonu sonrasında ölçümleri yapar 1, 10, 2, 3, 6 A
İşitsel implantlı hastaların rehabilitasyonunu planlar 1, 10, 2, 3, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Koklear İmplantlarda İntraoperatif Değerlendirmeler
2 Koklear İmplantlarda İntraoperatif Değerlendirmeler 2
3 Hibrit İmplantlar ve Fittingi
4 İmplantlarda Davranışsal Fitting Metotları
5 İmplantlarda Davranışsal Fitting Metotları 2
6 İmplantlarda elektrofizyolojik Fitting Metotları
7 İmplantlarda elektrofizyolojik Fitting Metotları 2
8 İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri
9 İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri 2
10 İmplant Elektroniği ve Konuşma İşlemleme Stratejileri 3
11 İşitsel İmplantlarda Güncel Yönelimler
12 Beyin Sapı İmplantları
13 Beyin Sapı İmplantları Fittingi
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 10)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu