Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GERİATRİK ODYOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Farklı yaş gruplarında normal işitme,İletişim ve iletişim sorunları,İşitme kaybının tipleri,İşitme kaybının dereceleri,İletim tipi işitme kaybında odyolojik bulgular,İletim tipi işitme kaybında iletişim sorunları,Koklear işitme kaybında odyolojik bulgular,Koklear işitme kaybında iletişim sorunları,Retrokoklear patolojilerde odyolojik bulgular,Retrokoklear patolojilerde iletişim sorunları,Fonksiyonel işitme kayıplarının değerlendirilmesi,İşitsel nöropati spektrum bozukluklarında odyolojik bulgular,İşitme kaybıyla ilişkili sosyal sorunlar,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yaş grubuna uygun odyolojik test bataryasını uygular 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Yaş grubuna uygun olacak şekilde işitme kaybına bağlı ortaya çıkacak muhtemel sözel iletişim bozukluklarını değerlendirir 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Yaş grubunda işitme kayıplarına bağlı ortaya çıkabilecek sözel iletişim bozukluklarının rehabilitasyonunu planlar 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Geriatrik yaş grubunda uygulanacak odyolojik değerlendirmeler ve işitme kayıplarının etkilerini değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Yaş grubuna uygun olacak şekilde işitme kaybına bağlı ortaya çıkacak muhtemel sözel iletişim bozukluklarını değerlendirir 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Yaş grubunda işitme kayıplarına bağlı ortaya çıkabilecek sözel iletişim bozukluklarının rehabilitasyonunu planlar 1, 10, 12, 14, 15, 2, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Farklı yaş gruplarında normal işitme Ön hazırlık yok
2 İletişim ve iletişim sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşitme kaybının tipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşitme kaybının dereceleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İletim tipi işitme kaybında odyolojik bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İletim tipi işitme kaybında iletişim sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Koklear işitme kaybında odyolojik bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Koklear işitme kaybında iletişim sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Retrokoklear patolojilerde odyolojik bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Retrokoklear patolojilerde iletişim sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Fonksiyonel işitme kayıplarının değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitsel nöropati spektrum bozukluklarında odyolojik bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İşitme kaybıyla ilişkili sosyal sorunlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60, Sayfa 996-1009, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu