Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME CİHAZLI İŞİTSEL REHABİLİTASYON 0+8 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme cihazı kullanan kişilerin cihazlarından daha fazla kazanç sağlamaları için kullanılabilecek yöntemleri göstermek.
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme cihazı çeşitleri,İşitme cihazı temel parçaları,işitme cihazı endikasyonları. ,İşitme cihazı uygulamaları I,İşitme cihazı uygulamaları II,İşitme cihazı uygulamaları III,İşitme cihazı uygulamaları IV,İşitme cihazı uygulamaları V,İşitme cihazı uygulamaları VI,İşitme cihazı uygulamaları VII,İşitme cihazı uygulamaları VIII,İşitme cihazı uygulamaları IX,İşitme cihazı uygulamaları X,İşitme cihazı uygulamaları XI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme engelli bireylere işitme kayıplarına uygun işitme cihazı vermeyi organize edebilir. 1, 10, 18 C
İşitme cihazlarını uygulamayı tartışabilir. 1, 10, 14, 18 C
Kulak kalıplarını karşılaştırabilir. 1, 10, 18, 6 C
İşitme cihazı ayarlamayı organize edebilir. 1, 10, 13, 18 C
İşitme cihazlı bireylerin takibini planlayabilir. 1, 10, 15, 18 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme cihazı çeşitleri Ön hazırlık yok.
2 İşitme cihazı temel parçaları Ön hazırlık yok.
3 işitme cihazı endikasyonları. Ön hazırlık yok.
4 İşitme cihazı uygulamaları I Ön hazırlık yok.
5 İşitme cihazı uygulamaları II Ön hazırlık yok.
6 İşitme cihazı uygulamaları III Ön hazırlık yok.
7 İşitme cihazı uygulamaları IV Ön hazırlık yok.
8 İşitme cihazı uygulamaları V Ön hazırlık yok.
9 İşitme cihazı uygulamaları VI Ön hazırlık yok.
10 İşitme cihazı uygulamaları VII Ön hazırlık yok.
11 İşitme cihazı uygulamaları VIII Ön hazırlık yok.
12 İşitme cihazı uygulamaları IX Ön hazırlık yok.
13 İşitme cihazı uygulamaları X Ön hazırlık yok.
14 İşitme cihazı uygulamaları XI Ön hazırlık yok.
Kaynaklar
Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 2) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 3) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 4) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 5)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 115
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu