Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİNNİTUS VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tinnituslu hastaların değerlendirilmesi,Tinnitusun patofizyolojisi,Tinnituslu hastaların klinik özellikleri,Tinnituslu hastaların odyolojik değerlendirilmesi,Tinnitus haritalama,Tinnitusta ABR ve otoakustik emisyon test sonucu bulguları,Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için genel tedavi prosedürleri,Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için geleneksel tedavi prosedürleri,Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için geleneksel olmayan tedavi prosedürleri,Tinnituslu hastalar için ses terapi teknikleri,Tinnituslu hastaların psikolojik etkileri,Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için rahatlama teknikleri,Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için tedavi prosedüleri hakkında genel görüşler,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tinnituslu hasta değerlendirmesi hakkında bilgilerini açıklayabilir. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnitusta patofizyolojiyi tanımlar 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnitusta insidans ve etiyolojiyi tartışır 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnituslu hastalarda odyolojik olarak değerlendirebilir 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnitus haritalamayla rezidüel inhibisyona bakar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Loudness rahatsızlık seviyesini belirleyebilir. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnitusta ABR ve Otoakustik emisyon test bulgularını tartışır 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnitus ve hiperakuzili hastaları tedavisini planlayabilir 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnituslu hastalara bilgilendirme yapar 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnituslu hastalara ses terapisi planlar 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Tinnituslu hastalara uygun cihazları hatırlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Alternatif test terapi yöntemlerini tanılayıp hastayı yönlendirir 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tinnituslu hastaların değerlendirilmesi Ön hazırlık yok
2 Tinnitusun patofizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Tinnituslu hastaların klinik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Tinnituslu hastaların odyolojik değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Tinnitus haritalama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Tinnitusta ABR ve otoakustik emisyon test sonucu bulguları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için genel tedavi prosedürleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için geleneksel tedavi prosedürleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için geleneksel olmayan tedavi prosedürleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Tinnituslu hastalar için ses terapi teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Tinnituslu hastaların psikolojik etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için rahatlama teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Tinnitus ve hiperakuzili hastalar için tedavi prosedüleri hakkında genel görüşler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 14 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 14 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu