Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VESTİBULER PATOLO. TANI. VE DEĞERLENDİRİLME 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Denge sistemi ve işlevleri,Vestibuler sistem anatomisi,Periferik vestibuler sistemin anatomi ve fizyolojisi,Santral vestibuler sistemin anatomi ve fizyolojisi,Periferal ve santral vestibüler patolojilerin değerlendirilmesi,Vertigo ve dizziness tanılanmasındaki farklar I,Vertigo ve dizziness tanılanmasındaki farklar II,Periferal vestibüler sistem patolojileri,Santral vestibüler sistem patolojileri,Vertigo and dizziness,VNG testi,Serebellar ve vestibulospinal değerlendirme,Pozisyonel testler,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Objektif vestibüler değerlendirme ekipmanlarını kullanır 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Periferik vestibüler sistemi değerlenlendirebilir. 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Hasta hikayesinden gerekli bilgiyi elde eder 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Periferik vestibüler test sonuçlarını değerlendirebilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
VNG/Kalorik test sonuçlarını sıralar ve analiz eder 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
VEMP testinde görülebilecek patolojilerin olası sebeplerini açıklar 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
vHIT testinde görülebilecek patolojilerin olası sebeplerini açıklar 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
BDP testinde görülebilecek patolojilerin olası sebeplerini açıklar. 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
İnsanda postürün korunması ve dengenin sağlanmasıyla ilişkili anatomik yapıları irdeleyebilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Bilateral vestibüler patolojilerin klinik özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Durağan ve değişken unilateral vestibüler patolojilerin klinik özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Vestibüler patolojileri değerlendirmek için spesifik testleri kullanabilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
6 Göz hareketleriyle ilişkili periferik ve santral sinir sistemi yapılarını tanıyabilir 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Denge sistemi ve işlevleri Ön hazırlık yok
2 Vestibuler sistem anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Periferik vestibuler sistemin anatomi ve fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Santral vestibuler sistemin anatomi ve fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Periferal ve santral vestibüler patolojilerin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Vertigo ve dizziness tanılanmasındaki farklar I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vertigo ve dizziness tanılanmasındaki farklar II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Periferal vestibüler sistem patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Santral vestibüler sistem patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Vertigo and dizziness Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 VNG testi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Serebellar ve vestibulospinal değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Pozisyonel testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Balance Function Assessment and Management Gary P. Jacobson and Neil T. Shepard, Plural Publishing, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 5 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu