Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA I 0+16 8 14,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Objektif ve subjektif işitme testlerinin hasta üzerinde uygulanarak pratik kazanılması
Dersin İçeriği Bu ders; Klinik kuralları oryantasyonu,Saf Ses Odyometri Uygulama ,Konuşma Odyometrisi Uygulama ,Timpanomteri Testi Uygulama,Akustik Refleks Testi Uygulama,ABR Testi Uygulama,OAE Test Uygulama,ASSR Testi Uygulama,İşitme Cihazi Fitting Uygulama,VNG ve Kalorik Test Uygulama,VEMP Testi Uygulama,vHIT Uygulama,Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Uygulama,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klinik kurallarını ve işleyişini tanırlar. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
Teorikte öğrenilen objektif ve subjektif testleri pratikte uygulayabilir 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
Öğrenilen hastalıkların özelliklerini gerçek hastalar üzerinde test edebilir. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
Hastalık bulgularını farklı testlerle destekleyerek hastalıkları ayırt eder. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
Hastaları uygun test yöntemleri ile değerlendirir. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
İç kulağı anatomik ve fizyolojik olarak değerlendirebilir. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
İşitme cihazı fittingi uygulamasını değerlendirebilir. 10, 12, 14, 15, 4, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klinik kuralları oryantasyonu 2. Kaynak sy. 1-29
2 Saf Ses Odyometri Uygulama 5. Kaynak sy. 213-234
3 Konuşma Odyometrisi Uygulama 5. Kaynak sy. 213-234
4 Timpanomteri Testi Uygulama 5. Kaynak sy. 213-234
5 Akustik Refleks Testi Uygulama 5. Kaynak sy. 213-234
6 ABR Testi Uygulama 3. Kaynak sy. 155-178
7 OAE Test Uygulama 3. Kaynak sy. 135-144
8 ASSR Testi Uygulama 3. Kaynak sy. 191-216
9 İşitme Cihazi Fitting Uygulama 3. Kaynak sy. 473-484
10 VNG ve Kalorik Test Uygulama 5. Kaynak sy. 83-108
11 VEMP Testi Uygulama 5. Kaynak sy. 179-190
12 vHIT Uygulama 5. Kaynak sy. 167-178
13 Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Uygulama 5. Kaynak sy. 113-154
14 Genel Değerlendirme Ders Notları
Kaynaklar
Geçmiş dönemde sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Vertigo, 2. Baskı Editör: Ahmet Necdet Ardıç. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 16 224
Rehberli Problem Çözme 7 17 119
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 4 8 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 4 8 32
Performans Görevi, Bakım Planı 2 4 8
Toplam İş Yükü (Saat) 415
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 14,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu