Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME TARAMALARI 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. KEREM ERSİN, Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Objektif odyolojik testleri niteliğinin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Genel olarak tarama kavramı ,İşitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi ,Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleri,Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokolu,TEOAE test araçlarının teknik özellikleri ,Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri ,Yenidoğan işitme taraması ve protokolu ,Okul dönemi işitme taraması ve protokolu,İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi ,Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı),Gürültüye bağlı işitme kaybı taraması ,Genel değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Odyoloji bilimi içerisinde tarama yapılabilecek durumları tanımlayabilecektir 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Tarama kavramının tanımlar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
İşitme taramalarının dünyada ve ülkemizde tarihçesini açıklar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Değişik ortamlarda işitme taraması yapılmasının gerekliliğini tartışır 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Ulusal yenidoğan işitme tarama sistemini tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Ülkemizde uygulanan ulusal yenidoğan işitme tarama programında dikkat edilen ana kriterler ve amaçların neler olduğunu açıklar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programının genel işleyişi tanımlar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programındas kullanılan cihazların özelliklerini ve kullanım şekillerini tartışır 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Çocukluk dönemi ve yetişkinlik döneminde yapılacak olan işitme taramalarını planlayabilecektir 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Çocukluk çağı işitme taramalarının özelliklerini tanımlar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Okul çağı işitme taramalarının nasıl planlanabileceğini açıklar 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
İş yerlerinde yapılması gereken işitme taramalarının önemini tartışır 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak tarama kavramı Ön hazırlık yok
2 İşitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokolu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 TEOAE test araçlarının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Yenidoğan işitme taraması ve protokolu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Okul dönemi işitme taraması ve protokolu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Gürültüye bağlı işitme kaybı taraması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 5 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 8 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu