Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ODYOLOJİYE SEKTÖREL BAKIŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Oğuzhan DEMİRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme kayıplı bireylerin günlük hayatta kullandıkları işitme cihazı/işitsel implantlarını sağlık boyutu dışında değerlendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme Kaybı ve Çözüm Önerileri Tarihçesi ,İşitme Cihazının Dünyada Kullanımı ,Dünyada İşitme Cihazının Başlıca üreticileri ,İşitme Cihazının ülkemizdeki kullanımı ,Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmaları ,Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmalarının Cihazları ,Ara Sınav ,Ülkemizde Kişiye Özel İşitme Cihazı Merkezi Açma Şartları ,Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmalarının Bayisini Açma Şartları ,Yardımcı İşitme Cihazları Piyasası ,Koklear İmplant Firmaları ve Cihaz Modelleri ,Koklear İmplant Ameliyatları ve Maliyeti ,Sektörde Yanlış Bilinenler ,Genel Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme cihazı alan kişilerin devletten alacağı desteği anlatabilir. 10, 17, 20, 22, 3 A
Farklı işitme cihazı firmalarının cihazlarını ayırt edebilir. 10, 17, 20, 22, 3 A
Kendine ait işitme cihazı merkezi açması için gerekenleri değerlendirebilir. 10, 17, 20, 22, 3 A
İşitme cihazı piyasasını değerlendirebilir. 10, 17, 20, 22, 3 A
Kalıp, pil gibi işitme cihazı dışındaki envanterlerin maliyetlerini listeleyebilir. 10, 17, 20, 22, 3 A
İşitme cihazı merkezlerinin bütçesini yönetmeyle ilgili fikir sahibi olur. 10, 17, 20, 22, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 17: Yansıtıcı Düşünce, 20: Bakım Planı, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme Kaybı ve Çözüm Önerileri Tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 İşitme Cihazının Dünyada Kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Dünyada İşitme Cihazının Başlıca üreticileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşitme Cihazının ülkemizdeki kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmalarının Cihazları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Ülkemizde Kişiye Özel İşitme Cihazı Merkezi Açma Şartları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ülkemizdeki Başlıca İşitme Cihazı Firmalarının Bayisini Açma Şartları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yardımcı İşitme Cihazları Piyasası Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Koklear İmplant Firmaları ve Cihaz Modelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Koklear İmplant Ameliyatları ve Maliyeti Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sektörde Yanlış Bilinenler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 2) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 4)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 5)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001 6)Hearing Aids (Gerald Popelka)
Ders Notları, PowerPoint Sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 2 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu