Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VESTİBULER SİSTEMİN TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Denge sisteminin genel anatomisi ve fiyolojisi,Vestibuler adaptasyon,Postur kontrolünde vestibuler sistemin rolü,Vestibular hastalıklarda postürel anormallikler, Vestibuler kompensasyon,Vestibular Sistem hastalıkları,Medikal değerlendirme ve Vestibuler Fonksiyon Testleri,Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnez,Vestibuler Hipofonksiyonlu hastalarda yapılan girişim ve tedaviler,Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler, Vestibuler Hipofonksiyonlu bebek hastaların tedavi yöntemleri,Benign Paroxismal Posisyonl Vertigo hastalarda vestibuler rehabilitasyon protokolü,Santral vestibüler hastalıklarda değerlendirme ve tedavi yöntemleri,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Vestibuler sistem ve hastalıkları gerekli olan yapıları ve işlevlerini tartışabilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
İnsanlarda dengenin sağlanması ve postürün korunması için gerekli olan yapıları tartışabilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Periferik ve santral vestibuler sistemle ilişkili yapılar ve yakınmalarla ilgili terminolojiyi bilerek ilgili yapıları ve yakınmaları irdeliyebilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Yarım daire kanallarının yapı ve işlevlerinin birbirinden farklı olan yönlerini birbirinden ayırdedebilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Unilateral ve bilateral vestibuler patolojilerin ortak olan ve olmayan mekanizmalarını tartışabilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Denge sorunlu hastalarda yatakbaşı testlerin ve tanısal işlemleri uygulayabilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Periferik ve santral vestibuler sistemle ilişkili yapıların normal ve anormal tablolarında ortaya çıkan göz hareketlerini belirleyebilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Unilateral ve bilateral vestibuler patolojilerdeki ortak mekanizmaları tanıyabilir. 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Çeşitli vestibuler patolojilerdeki etkili olacak vestibuler rehabilitasyon protokollerini uygulayabilecek 1, 10, 15, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Denge sisteminin genel anatomisi ve fiyolojisi Ön hazırlık yok
2 Vestibuler adaptasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Postur kontrolünde vestibuler sistemin rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Vestibular hastalıklarda postürel anormallikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Vestibuler kompensasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Vestibular Sistem hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Medikal değerlendirme ve Vestibuler Fonksiyon Testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnez Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Vestibuler Hipofonksiyonlu hastalarda yapılan girişim ve tedaviler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Vestibuler Hipofonksiyonlu bebek hastaların tedavi yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Benign Paroxismal Posisyonl Vertigo hastalarda vestibuler rehabilitasyon protokolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Santral vestibüler hastalıklarda değerlendirme ve tedavi yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2014, F. A. Davis Company 10)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 12 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 134
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu