Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM ODYOLOJİSİ 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seher YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme kaybıyla bağlantılı sözel iletişim sorunları bulunan hastaların bu sorunlarını anlayarak onların sorunlarının çözümünde en uygun yöntemleri kullanılmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme kayıplı bebek ve yetişkinlerdeki sözel iletişim sorunları ile işitsel rehabilitasyon kavramı,işitsel rehabilitasyonunu çocuklarda ve yetişkinlerdeki aşamaları,Koklear patolojiler ve bozulan işlevler,Koklear patolojilerde işitme cihazıyla telafi edilebilen işlevler,İşitme cihazı ve koklear implantın endikasyonları,İşitme engelli hastaların değerlendirilmesi,Dijital işitme cihazı ve koklear implantın temel bileşenleri,İşitme kayıplı bebek ve yetişkinlere yönelik işitme cihazı ve koklear implant uygulaması,Dijital işitme cihazı tipleri ve uygulamaları,Gerçek kulak kazanç ölçümleri,Dijital işitme cihazının seçimi, ayarlanması ve verifiye edilmesi,Formüle dayalı işitme cihazı seçim yöntemleri,İşitsel rehabilitasyonun çıktılarının değerlendirilmesi,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sözel iletişim sorunlarının işitme kaybıyla bağlantısını kurabilir. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
Sözel iletişim sorumlarını tanımlayabilecek. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
Koklear patolojiler ile ilişkili işitme patolojilerini tanımlayabilir. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
Farklı işitme kayıplarını anlayarak temel olarak yorumlayabilecektir. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
Farklı koklear patolojileri çeşitlerini araştırabilir. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
İşitme kayıplarının derece ve çeşitlerini sözel iletişim becerileri gibi tanımlayabilecektir. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
İşitme kayıplı hastayı yönlendirmenin yöntemlerini açıklayabilir 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
İşitme cihazları ve temel özelliklerini anlayarak yorumlayabilir 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
İşitme kayıplı hastalar için en uygun işitme cihazın hangisi olduğunu açıklar. 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
İşitme cihazının fittinginin önemini anlatır 1, 10, 14, 17, 18, 3, 5, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme kayıplı bebek ve yetişkinlerdeki sözel iletişim sorunları ile işitsel rehabilitasyon kavramı Ön hazırlık yok
2 işitsel rehabilitasyonunu çocuklarda ve yetişkinlerdeki aşamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Koklear patolojiler ve bozulan işlevler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Koklear patolojilerde işitme cihazıyla telafi edilebilen işlevler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme cihazı ve koklear implantın endikasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşitme engelli hastaların değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Dijital işitme cihazı ve koklear implantın temel bileşenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İşitme kayıplı bebek ve yetişkinlere yönelik işitme cihazı ve koklear implant uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Dijital işitme cihazı tipleri ve uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Gerçek kulak kazanç ölçümleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Dijital işitme cihazının seçimi, ayarlanması ve verifiye edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Formüle dayalı işitme cihazı seçim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İşitsel rehabilitasyonun çıktılarının değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Derste kullanılan powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu