Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTİF UYGULAMA 0+4 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin teorikte öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde uygulayarak pratik kazanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Klinik kuralları oryantasyonu ,Saf Ses Odyometri oryantasyonu,Konuşma Odyometrisi oryantasyonu,Saf Ses Odyometri Uygulama I,Saf Ses Odyometri Uygulama II ,Konuşma Odyometrisi Uygulama I,Konuşma Odyometrisi Uygulama II,ABR Testi Gözlem,OAE Test Gözlem,ASSR Testi Gözlem,VNG Testi Gözlem,Kalorik Test Gözlem,İşitme Cihazı Uygulaması I,VEMP Testi Gözlem; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hastalarla doğru bir iletişimi anlatır. 12, 14, 18, 3, 4 C
Hastalardan anamnez almayı özetler. 12, 14, 18, 3, 4 C
Saf ses odyometri ile işitme ve konuşma değerlendirmesi yapabilir. 12, 14, 18, 3, 4 C
Vestibüler değerlendirme yapmayı öğrenir. 12, 14, 18, 3, 4 C
İşitme cihazı fittingini raporlayabilir. 12, 14, 18, 3, 4 C
Objektif işitme testlerini değerlendirebilir. 12, 14, 18, 3, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klinik kuralları oryantasyonu 2. Kaynak sy. 1-29
2 Saf Ses Odyometri oryantasyonu 5. Kaynak sy. 213-234
3 Konuşma Odyometrisi oryantasyonu 5. Kaynak sy. 213-234
4 Saf Ses Odyometri Uygulama I 5. Kaynak sy. 213-234
5 Saf Ses Odyometri Uygulama II 5. Kaynak sy. 213-234
6 Konuşma Odyometrisi Uygulama I 5. Kaynak sy. 213-234
7 Konuşma Odyometrisi Uygulama II 5. Kaynak sy. 213-234
8 ABR Testi Gözlem 3. Kaynak sy. 155-178
9 OAE Test Gözlem 3. Kaynak sy. 135-144
10 ASSR Testi Gözlem 3. Kaynak sy. 191-216
11 VNG Testi Gözlem 5. Kaynak sy. 83-108
12 Kalorik Test Gözlem 5. Kaynak sy. 83-108
13 İşitme Cihazı Uygulaması I 3. Kaynak sy. 473-484
14 VEMP Testi Gözlem 5. Kaynak sy. 179-190
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Vertigo, 2. Baskı Editör: Fazıl Necdet Ardıç 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 4 8 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 4 8 32
Performans Görevi, Bakım Planı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu