Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME ENG. BEBEK VE ÇOCUK. EĞİTSEL YAKLAŞIM 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seher YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme engelli bebek ve çocukların, gelişim alanlarına uygun eğitim prensipleri, temel eğitsel danışmanlık hizmeti ve eğitsel danışmanlık ilkeleri tanımlanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişimin temel kavramları,Eğitim yöntemleri,Uygun iletişim yaklaşımını belirlemek,Ülkemizde ve dünyada işitme engeli gerçeği,Dilin temel gelişimi,Eğitim modaliteleri,Normal işiten çocuklarda dil aşamaları,Prelingual hastalarda pre-op değerlendirme,Prelingual hastalarda eğitsel değerlendirme,İşitsel algı hiyerarşisi,İşitme kayıplı çocuklarda müzik algısı,Kaynaştırmanın önemi,Eğitim ortamlarının fiziki koşulları ve iyileştirilmesi,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bebek ve çocuklarda gelişim aşamalarını açıklar. 10, 15, 16, 17, 18, 5, 9 A, C
Bebek ve çocuklara uygun eğitsel yaklaşımı gösterir. 10, 15, 16, 17, 18, 5, 9 A, C
Kaynaştırmanın önemi anlatır. 10, 15, 16, 17, 18, 5, 9 A, C
İşitme engelli çocuk için uygun akustik ortam şartlarını tartışır. 10, 15, 16, 17, 18, 5, 9 A, C
Gelişimin temel kavramları açıklar. 10, 15, 16, 17, 18, 5, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişimin temel kavramları Ön hazırlık yok.
2 Eğitim yöntemleri Ön hazırlık yok.
3 Uygun iletişim yaklaşımını belirlemek Ön hazırlık yok.
4 Ülkemizde ve dünyada işitme engeli gerçeği Ön hazırlık yok.
5 Dilin temel gelişimi Ön hazırlık yok.
6 Eğitim modaliteleri Ön hazırlık yok.
7 Normal işiten çocuklarda dil aşamaları Ön hazırlık yok.
8 Prelingual hastalarda pre-op değerlendirme Ön hazırlık yok.
9 Prelingual hastalarda eğitsel değerlendirme Ön hazırlık yok.
10 İşitsel algı hiyerarşisi Ön hazırlık yok.
11 İşitme kayıplı çocuklarda müzik algısı Ön hazırlık yok.
12 Kaynaştırmanın önemi Ön hazırlık yok.
13 Eğitim ortamlarının fiziki koşulları ve iyileştirilmesi Ön hazırlık yok.
14 Genel değerlendirme Ön hazırlık yok.
Kaynaklar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu