Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelişim, doğum aşamasında başlayan ve yaşam boyunca devam eden ileriye doğru, düzenli ve öngörülebilir değişiklikleri içeren bir örüntüdür. Bu derste, yaşam boyu farklı alanlarda insanlarda gözlenen değişiklikleri, temel gelişim süreçlerini ve önemli zamanlarda yaşanan değişimleri öğretmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşamboyu Gelişim,Temel Kavramlar,Gelişim Kuramları 1,Gelişim Kuramları 2,Kalıtım, Doğum Öncesi ve Doğum,Yenidoğan ve Bebeklik Dönemi,İlk Çocukluk Dönemi,Orta ve Son Çocukluk Dönemi,Ergenlik Dönemi,Genç Yetişkinlik Dönemi,Orta Yetişkinlik Dönemi,Son Yetişkinlik Dönemi,Ölüm ve Kayıp,Bireysel Gelişimi Farklı Olan Çocuklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar. 1, 2, 3
Oyunla ilgili kuramları tartışır. 1, 2, 3
Oyun sınıflamalarını bilir ve tartışır. 1, 2, 3
Ülkemizin farklı yörelerinde oynanan çocuk oyunlarını bilir. 1, 2, 3
Oyuncak ve oyun materyalleri ile ilgili fikir sahibidir. 1, 2, 3
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşamboyu Gelişim Ön hazırlık yok
2 Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gelişim Kuramları 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Gelişim Kuramları 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kalıtım, Doğum Öncesi ve Doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Yenidoğan ve Bebeklik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İlk Çocukluk Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Orta ve Son Çocukluk Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ergenlik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Genç Yetişkinlik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Orta Yetişkinlik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Son Yetişkinlik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ölüm ve Kayıp Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Bireysel Gelişimi Farklı Olan Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Sevinç, M. (2004) Oyun, MORPA Yayınları, İstanbul Dönmez, N.B. (1992) Oyun Kitabı, Esin Yayınevi, İstanbul Aral, N., Görsoy, F. Ve Köksal, A. (2000) Okul öncesi Eğitiminde Oyun, YA-PA Yayınları, İstanbul Sheridan, M. (1999) Play in Early Childhood, Routledge, London. Hughes, F. (2010) Children, Play and Development, Sage Publications, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 1 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 1 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu