Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE VE TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastanelerde ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik ve hastalarla olumlu diyalog kurabilecek iletişim becerilerine sahip olmak
Dersin İçeriği Bu ders; Odyolojinin tarihçesi,Türkiyede odyoloji bilimi ,Odyoloji ve KBB Ana bilim dalı,KBB hastalıklarında odyolojik testler,İşitme kaybı ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testler,İşitme kaybı ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testlerin yorumlanması,Denge bozuklulları ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testler,Denge bozukluğu bulunan olgularda odyologun rolü ve görevi ,Pediatrik olgularda odyolojinin ve odyologların rolü ,Nörolojik bozukluklarda işitme kayıpları,Nörolojik bozuklularda denge problemleri,Genel tıp branşları açısından odyolojinin rolü ve görevi,Dil ve konuşma terapistleri açısından odyolojinin rolü ve görevi ,Dil ve konuşma terapistleri açısından işitme kaybının değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kulak Burun Boğaz Uzmanlarının odyoloji bölümünden beklentilerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
KBB açısından hastalıkları ve tedavi yöntemlerini anlatabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
KBB hekimlerinin odyoloji bölümünden beklentilerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Diğer tıp alanları açısından odyoloji bölümünü değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Çocuk hastalıkları uzmanları açısından odyoloji bölümünden beklentilerini anlatabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Nöroloji ve psikiyatri bölümünün odyolojiden beklentilerini irdeleyebilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Diğer bölümlerin odyolojiden beklentilerini tartışabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Hastanede multidisipliner ekip çalışması içinde yer alabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Dil ve konuşma terapistleri açısından odyoloji bölümünü değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Dil ve konuşma terapistlerinin odyoloji bölümünden beklentilerini anlatabilir 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Dil ve konuşma patolojilerinin odyolojik bulgularını anlatabilir. 1, 10, 12, 14, 19, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Odyolojinin tarihçesi Ön hazırlık yok
2 Türkiyede odyoloji bilimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Odyoloji ve KBB Ana bilim dalı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 KBB hastalıklarında odyolojik testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme kaybı ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşitme kaybı ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testlerin yorumlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Denge bozuklulları ile seyreden KBB hastalıklarında odyolojik testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Denge bozukluğu bulunan olgularda odyologun rolü ve görevi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Pediatrik olgularda odyolojinin ve odyologların rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Nörolojik bozukluklarda işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Nörolojik bozuklularda denge problemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Genel tıp branşları açısından odyolojinin rolü ve görevi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Dil ve konuşma terapistleri açısından odyolojinin rolü ve görevi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dil ve konuşma terapistleri açısından işitme kaybının değerlendirmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60, Sayfa 996-1009, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu