Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKUSTİK FİZİK 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Odyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik fizik konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Akustik, psikooakustik,Dalga ve ses kavramları,Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalar,Sesin fiziksel özellikleri,Sesin iletimi ile ilgili özellikler,Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileri,Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter),Odyolojide kullanılan desibel skalaları,İnsan sesinin akustik karakteristikleri,İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlar,İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonik,İnsan sesinin objektif analizi,İnsan sesinin üretilmesi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Akustik, psikooakustik ve ilgili terminolojiyi açıklayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Sesin fiziksel özellikleri (frekansı, şiddeti ve zamansal özellikleri) hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Odyolojide sıklıkla kullanılan saf ses, beyaz gürültü,pembe gürültü, klik, ton burst gibi) uyaranların temel özelliklerini kavrayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Ses ölçümünde kullanılan çeşitli dB skalalarını tanımlayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Normal işitmenin eşikle ilgili karakteristiklerini tartışabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
İnsan sesinin üretilmesiyle ilişkili formant ve harmonikleri karşılaştırabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Akustikle ilgili temel bilgileri tanır. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 3, 5, 9 A
Sesin ortamlada karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan tüm etkilenmeleri hakkında tartışabilir.
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri uygulayabilir.
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri odyolojik tanı amaçlı kullanabilir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Akustik, psikooakustik Ön hazırlık yok
2 Dalga ve ses kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Sesin fiziksel özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Sesin iletimi ile ilgili özellikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Odyolojide kullanılan desibel skalaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İnsan sesinin akustik karakteristikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İnsan sesinin objektif analizi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İnsan sesinin üretilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ders notları ve odyoloji kitaplarının bölümleri
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 10)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu