Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA II 0+4 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Öğr.Gör. Recep MİNGA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Deneysel odyoloji ve proje hazırlamayı öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Proje nedir?,Proje Nasıl Hazırlanır?,Proje araştıması,Araştırma Nasıl Yapılır?,Araştırma Tasarımı,Etik,Etik kurallar,Etik ilkeler ,Proje Hazırlama I,Proje Hazırlama II,Proje Hazırlama III,Proje Hazırlama IV,Proje Hazırlama V,Proje Hazırlama VI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Proje yaratabilir. 10, 14, 15, 16, 9 D
Araştırma yapar. 10, 14, 15, 16, 9 D
Araştırmanın nasıl yapılacağını eleştirebilir. 10, 14, 15, 16, 9 D
Makale yazım tekniklerini ayrıntılı olarak anlatır. 10, 14, 15, 16, 9 D
Proje üretilirken zamanı ve sorumlukları bilir. 10, 14, 15, 16, 9 D
Hayata geçirilen proje fikrinin çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodları açıklayabilir. 10, 14, 15, 16, 9 D
Projeden edinilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değenlendirebilir. 10, 14, 15, 16, 9 D
Proje sürecinde izlenen yöntem ve metodları anlatır. 10, 14, 15, 16, 9 D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Proje nedir? 6. Kaynak
2 Proje Nasıl Hazırlanır? 6. Kaynak
3 Proje araştıması 6. Kaynak
4 Araştırma Nasıl Yapılır? 6. Kaynak
5 Araştırma Tasarımı 6. Kaynak
6 Etik 6. Kaynak
7 Etik kurallar 6. Kaynak
8 Etik ilkeler 6. Kaynak
9 Proje Hazırlama I Sunulacak konunun araştırılması
10 Proje Hazırlama II Sunulacak konunun araştırılması
11 Proje Hazırlama III Sunulacak konunun araştırılması
12 Proje Hazırlama IV Sunulacak konunun araştırılması
13 Proje Hazırlama V Sunulacak konunun araştırılması
14 Proje Hazırlama VI Sunulacak konunun araştırılması
Kaynaklar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 3) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 6) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan, 10/2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu