Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ODYOLOJİDE ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Doç.Dr. Eyyup KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Odyolojide kullanılan tüm elektronik cihazların çalışma ilkelerini kavrayacak ve bu cihazların kalibrasyon özelliklerini anlayabilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Odyolojik ekipmanlar ve kalibrasyon ,Sound Level Meter ve Coupler,İmmitansmetri Kalibrasyonu ve Orta Kulak Fizyolojisi,Geniş Bant Timpanometri Kullanımı ve Kalibrasyonu,Odyometreler ve Kalibrasyonu,Odyometreler ve Kalibrasyonu 2,OAE ve Kalibrasyonu,ABR ve Kalibrasyon,Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları,Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları 2,Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları 3,İşitme Test Odaları ve Akustik Özellikleri,Reverberasyon ve Ölçüm Prensipleri,Serbest Saha Testleri ve Kalibrasyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kalibrasyon kavramı ve gelişimini, ülkemizdeki ve dünyadaki standartları bilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A, C
Odyolojide kullanılan uyaranları, kullanım alanlarını ve fiziksel niteliklerini bilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Sound level metre türleri ve kullanım alanlarını bilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Odyometri cihazının ana yapısal bileşenlerini ve temel çalışma mekanizmasını açıklayabilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Timpanometri cihazının ana yapısal bileşenlerini ve çalışma şeklini anlatabilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Elektrofizyolojik test sistemlerinin ana yapısal bileşenlerini ve temel çalışma mekanizmalarını açıklayabilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Serbest alan testleri ve kalibrasyonunu bilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Reverberasyon kavramı ve ölçümünü bilir, odyolojideki etkilerini tartışabilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Kalibrasyon ve kalibrasyon yöntemlerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Odyolojide yapılması gerekli kalibrasyon özelliklerini listeleyebilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Elektrofizyolojik test bataryalarında kalibrasyon özelliklerini rapor edebilir. 1, 10, 13, 15, 20, 3, 4, 5, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Odyolojik ekipmanlar ve kalibrasyon Ön hazırlık yok
2 Sound Level Meter ve Coupler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İmmitansmetri Kalibrasyonu ve Orta Kulak Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Geniş Bant Timpanometri Kullanımı ve Kalibrasyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Odyometreler ve Kalibrasyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Odyometreler ve Kalibrasyonu 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 OAE ve Kalibrasyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 ABR ve Kalibrasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Odyojide Elektrofizyolojik Uyaranlar ve Kayıt Metodları 3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitme Test Odaları ve Akustik Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Reverberasyon ve Ölçüm Prensipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Serbest Saha Testleri ve Kalibrasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Derste sunulan powerpoint ile Word ortamında MEBİS'e yüklenen dosyalar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 3 3
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu