Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Objektif odyolojik testleri niteliğinin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; İşitsel sistemin klinik anatomi ve fizyolojisi,İşitsel uyarılmış potansiyellere giriş(temel terminoloji ve kavramlar),Aksiyon ve reseptor potansiyelleri,Otoakustik emisyon,İşitsel uyarılmış potansiyellerin kaydedilmesi,Electrokokleografi,İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları,İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıt sonuçlarının Yorumlanması,Orta Latanslar,ASSR (Auditory Steady-State Response),Kortikal Potansiyeller,Çeşitli uyarılmış potansiyellerin tanısal ve rehabilitif odyolojide kullanılması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tüm yaş gruplarında objektif işitsel testlerin neden, nasıl ve ne zaman uygulanmasının gerekli olacağını kavrayabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Pediatrik ve yetişkin hastalarda objektif işitsel testleri özetleyebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Objektif işitsel test uygulama ortamının nasıl olması gerektiğini açıklayabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Pediatrik ve yetişkinlere yönelik objektif işitsel testlerini bağımsız biçimde uygulayabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Tanımlanamayan işitme kaybını değerlendirebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
İşitme eşiklerinde geçici değişiklikleri değerlendirebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitsel sistemin klinik anatomi ve fizyolojisi Ön hazırlık yok
2 İşitsel uyarılmış potansiyellere giriş(temel terminoloji ve kavramlar) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Aksiyon ve reseptor potansiyelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Otoakustik emisyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitsel uyarılmış potansiyellerin kaydedilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Electrokokleografi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıt sonuçlarının Yorumlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Orta Latanslar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 ASSR (Auditory Steady-State Response) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kortikal Potansiyeller Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çeşitli uyarılmış potansiyellerin tanısal ve rehabilitif odyolojide kullanılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Human Auditory Evoked Potentials, Picton W. Terence. Plural Publishing, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 3 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu