Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VESTİBULER SİSTEM VE HASTALIKLARI 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. KEREM ERSİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. KEREM ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Denge bozukluğu ve/veya vertigo gibi tablolarla seyreden rahatsızlıkları bulunan hastalar hakkında temel bilgileri öğrenmek
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımlanması ve Vestibuler sisteme giriş,İnsanda dengeyi sağlayan sistemlerin yapısı,Vestibüler sistemin anatomisi,Periferik ve santral vestibuler sistemin temel anatomi ve fizyolojisi,Periferik ve/veya santral vestıbuler patolojili hastaların genel değerlendirilmesi,Vertigo ve denge sorunlu hastaların sınıflandırılma ve kategorizasyonu,Vertigo ve denge sorunlu hastaların etyolojisine bakış,Periferik ve santral vestibuler sistem patolojileri,Psikojenik dengesizliğiyle ilgili sorunlar ve Diğer ilişkili vestibuler patolojiler,Hastalık öyküsü ve klinik muayene,Tıbbi değerlendirme ve vestibüler fonksiyon testleri,Objektif vestibüler test yöntemlerine giriş ,Objektif vestibüler test yöntemleri,Vestibuler olgu sunum ödevleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Vestibuler sistemde işleyiş ve mekanizmaları değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Vestibüler sistem anatomisi, fizyolojisini anlatabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Periferik vestbiüler sistem çalışma prensiplerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Vestibüler sistemin temel terminolojisi tanımlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Periferal vestibüler hastalıkların mekanizmaları hakkında temel bilgileri araştırabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Meniere, BPPV, vestibüler migren ve nörinit gibi sık karşılaşılan hastalıkların klinik bulgularını ayrıntılı olarak tanımlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Santral vestibüler hastalıklar ve mekanizmaları tartışır. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Santral vestibüler patolojilerin temel özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Sistemik, metabolik vb. nitelikteki vestibüler patolojilerin temel özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Pozisyonel testleri tanımlayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 5, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımlanması ve Vestibuler sisteme giriş Ön hazırlık yok
2 İnsanda dengeyi sağlayan sistemlerin yapısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Vestibüler sistemin anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Periferik ve santral vestibuler sistemin temel anatomi ve fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Periferik ve/veya santral vestıbuler patolojili hastaların genel değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Vertigo ve denge sorunlu hastaların sınıflandırılma ve kategorizasyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vertigo ve denge sorunlu hastaların etyolojisine bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Periferik ve santral vestibuler sistem patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Psikojenik dengesizliğiyle ilgili sorunlar ve Diğer ilişkili vestibuler patolojiler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Hastalık öyküsü ve klinik muayene Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Tıbbi değerlendirme ve vestibüler fonksiyon testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Objektif vestibüler test yöntemlerine giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Objektif vestibüler test yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Vestibuler olgu sunum ödevleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu