Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; KBB'de muayene yöntemleri,İşitme fizyolojisi ve odyolojik prensipler ,Ses kısıklığı,İşitme Kayıpları,Vestibüler sistem fizyopatolojisi,Baş dönmesi,Akut Otitis Medya,Seröz otitis medya,Kronik otitis medya ve komplikasyonları,Fasyal paraliziler,Burun ve Paranazal Sinüs Anatomisi,Burun tıkanıklıkları/akıntıları,Kulak burun boğaz ve allerji,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
KBB muayene yöntemlerini ayırt edebilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Kulak anatomisini tartışabilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
İşitme fizyolojisi ve odyolojik prensipleri açıklayabilir ve mesleki hayatında bu bilgileri uygulayabilecektir 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
İşitme kayıplı hastanın teşhisi konusunda tartışabilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Baş dönmesi olan hastayı tartışabilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Kronik otitis medya komplikasyonlarını ve tedavisi ilişkilendirebilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Fasiyal paralizili hastayı tartışabilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Kulak burun boğazda alerjinin önemini açıklar ve bu hasta grubuna yaklaşımı tartışır. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Baş boyun travmalı hastaya yaklaşım prensiplerini listeyebilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Ses kısıklığı olan bir hastanın ayırıcı tanısını konusunda tartışabilir. 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
Larinks, nazofarenks ve kafa tabanı tümörlerine tanı ve tedavi amaçlı yaklaşım prensiplerini açıklar 1, 10, 14, 19, 2, 6, 9 A
KBB muayene yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 KBB'de muayene yöntemleri Ön hazırlık yok
2 İşitme fizyolojisi ve odyolojik prensipler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ses kısıklığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşitme Kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Vestibüler sistem fizyopatolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Baş dönmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Akut Otitis Medya Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Seröz otitis medya Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kronik otitis medya ve komplikasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Fasyal paraliziler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Burun ve Paranazal Sinüs Anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Burun tıkanıklıkları/akıntıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kulak burun boğaz ve allerji Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 8 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu