Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SES, NEFES VE ARTİKÜLASYON TEKNİKLERİ 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur ÖZTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğru nefes alma becerisinin kazandırılması. Telafuz bozukluklarının ayrı ayrı irdelenerek doğru artikülasyon ve etkili konuşma becerisinn kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma. Ders izlencesinin anlatılması.,Ses Nedir? Ses aletlerimiz. Ses ve Konuşma aygıtının tanıtılması.,Solunum ve diyafram egzersizleri. Nefes aygıtımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalar.,Solunum ve diyafram egzersizleri. Nefes aygıtımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalar.,Ses ve nefes aygıtımızın ilişkilendirilmesi.,Ses ve nefes aygıtımızın ilişkilendirilmesi.,Konuşma bozuklukları,Artikülasyon çalışmaları ,Artikülasyon çalışmaları,Boğumlama, vurgu, tonlama çalışmaları,Boğumlama, vurgu, tonlama çalışmaları,Metin uygulama ve drama,Metin uygulama ve drama,Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etkili konuşma sanatını öğrenmek. 1, 2, 3, 4, 6, 8 B
Doğru nefes alma tekniklerini öğrenmek 1, 2, 3, 4, 6, 8 B
Konuşma kusurlarının düzeltilmesi ile özgüven sağlamak. 1, 2, 3, 4, 6, 8 B
Kendini rahat ifade etme yeteneği geliştirmek. 1, 2, 3, 4, 6, 8 B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Ders izlencesinin anlatılması. Kaynağın okunması
2 Ses Nedir? Ses aletlerimiz. Ses ve Konuşma aygıtının tanıtılması. Kaynağın okunması ve uygulama
3 Solunum ve diyafram egzersizleri. Nefes aygıtımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalar. kaynağın okunması ve uygulama
4 Solunum ve diyafram egzersizleri. Nefes aygıtımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalar. kaynağın okunması ve uygulama
5 Ses ve nefes aygıtımızın ilişkilendirilmesi. Kaynağın okunması ve uygulama
6 Ses ve nefes aygıtımızın ilişkilendirilmesi. kaynağın okunması ve uygulama
7 Konuşma bozuklukları kaynağın okunması ve uygulama
8 Artikülasyon çalışmaları kaynağın okunması ve uygulama
9 Artikülasyon çalışmaları kaynağın okunması ve uygulama
10 Boğumlama, vurgu, tonlama çalışmaları kaynağın okunması ve uygulama
11 Boğumlama, vurgu, tonlama çalışmaları kaynağın okunması ve uygulama
12 Metin uygulama ve drama kaynağın okunması ve uygulama
13 Metin uygulama ve drama kaynağın okunması ve uygulama
14 Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi kaynağın okunması ve uygulama
Kaynaklar
1. ŞENBAY Nüzhet, “Söz Ve Diksiyon Sanatı”, Yapı Kredi yayınları 2. TAŞER Suat, “Konuşma Eğitimi”, Papirus Yayınları 3. KAYA Ali, “Etkili Ve Güzel Kouşma Sanatı”, Eğitim Kitabevi 4. ER Sırrı, “Temel Konuşma Teknikleri Ve Diksiyon 5. TÖREYİN Ayşe M., “Ses Eğitimi: Temel Kavramlar” Evrensel Müzikevi Yayınları 6. ARIKAN Yılmaz, “Tiyatro Eğitimi” Pozitif Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 14 2 28
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu