Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞARET DİLİ II 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme kayıplılarla işaret dili kullanarak iletişimde bulunma olanağı sağlayacak şekilde işaret dilini öğrenmek
Dersin İçeriği Bu ders; İşaret diline giriş,İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 1,İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 2,İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 3,İşaret dilinde kısa sözcüklerin öğrenilmesi 1,İşaret dilinde kısa sözcüklerin öğrenilmesi 2,Merhaba-Nasılsın gibi basit sözcüklerin öğrenilmesi,Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 1,Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 2,Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 3,Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 1 ,Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 2 ,Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 3 ,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşaret dili ile adını söyleyebilir 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşaret dilinin amacını anlayabilir 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşaret dili becerisi kazanır 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşaret dili ile yaşını söyleyebilir 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşaret dili hakkında bilgi sahibi olur 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşitme engellilerle alakalı bilgi sahibi olurlar. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşaret diline giriş Ön hazırlık yok
2 İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşaret dilinde tek heceli ve kısa sözcüklerin öğrenilmesi 3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşaret dilinde kısa sözcüklerin öğrenilmesi 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşaret dilinde kısa sözcüklerin öğrenilmesi 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Merhaba-Nasılsın gibi basit sözcüklerin öğrenilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuklarla iletişimde kullanılan basit sözcüklerin işaret diliyle anlatılması 3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Yetişkinlerle iletişimde gerekli olan sözcükler 3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Not yerine video kayıtları kullanılacak
Türk İşaret Dili Sözlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 7 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 94
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu