Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENETİK VE GENETİK İŞİTME KAYIPLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genetik hastalıkların geçiş özellikleri ile genetik işitme kayıplarının anlaşılmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Genetik Terminoloji,Temel Kalıtım Paternleri,İşitsel Sistemin Embriyolojik Gelişimi,İntrauterin Enfeksiyonlar ve İşitme kayıpları,Sendromik ve Nonsendromik İşitme Kayıplarına Giriş,Sendromik İşitme Kayıpları,Sendromik İşitme Kayıpları ,Sendromik İşitme Kayıpları,Otozomal dominant geçişli sendromik olmayan işitme kayıpları,X’e bağlı sendromik olmayan işitme kayıpları,Kalıtsal işitme kayıplı hasta ailesine yaklaşım,İşitme kayıplarında genetik testler,Genetik danışmanlık,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel genetik geçiş özelliklerini tanımlayabilir. 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Genetik bilimi temelleri ve kısa tarihsel gelişimini anlatabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Genetik geçişli hastalıkların temel özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Otozomal dominant geçişli işitme kaybı yapan hastalıkları ve genel özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Otozomal dominant geçişli kavramını anlatabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Otozomal dominant geçişli işitme kaybı yaratan hastalıkları tartışabilir. 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Sık gözlenen otozomal dominant geçişli işitme kaybı yaratan hastalıkların özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Diğer genetik geçişli işitme kaybı yaratan hastalıkları listeleyebilir değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Sık gözlenen otozomal resesif geçişli işitme kaybı yaratan hastalıkların özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Sık gözlenen mitokondrial geçişli işitme kaybı yaratan hastalıkların özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Genetik geçişli olmayan doğuştan işitme kayıplarını tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 19, 3, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genetik Terminoloji Ön hazırlık yok
2 Temel Kalıtım Paternleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşitsel Sistemin Embriyolojik Gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İntrauterin Enfeksiyonlar ve İşitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Sendromik ve Nonsendromik İşitme Kayıplarına Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sendromik İşitme Kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sendromik İşitme Kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sendromik İşitme Kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Otozomal dominant geçişli sendromik olmayan işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 X’e bağlı sendromik olmayan işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kalıtsal işitme kayıplı hasta ailesine yaklaşım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitme kayıplarında genetik testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Genetik danışmanlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Derste anlatılan powerpoint dosyaları ve Word dosyaları
1)Genetik Terimler Sözlüğü 2013 Tu¨rk Hematoloji Derneği 2)Pediatric Audiological Medicine 2009 Ed by Valerie E. Newton. I – 2nd ed. 3)Hereditary Hearing Loss and Its Syndromes 2013 Ed by Helga Toriello, Shelley D. Smith 3rd ed. 4)Pediatric Audiology: Diagnosis, Technology, and Management 2014 Jane R. Madell, Carol Flexer 2nd ed.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 3 3
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 8 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu