Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA AİLE DANIŞMANLIĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seher YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı , öğrencilere işitme engelli bireye sahip farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma,Ailenin Tanımı, Aile Yaşam Döngüsü,Hafta Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri,Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler,Ailelerde stres,Danışman- aile etkileşimi,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık,İşitme kaybı yaşayan çocuklarda aile danışmanlığı.,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler,Vaka değerlendirme (sunumlar),Final sınavına hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkisini fark eder. 1, 2, 3 A, C
Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim yöntemlerine ilişkin becerileri kazanır. 1, 2, 3 A, C
Farklı tutumların ve davranışların çocukların kişilik gelişimine nasıl etki ettiğini bilir. 1, 2, 3 A, C
Değişik psikolojik süreçler içindeki ailelere uygun yaklaşımlar sergileme becerilerini kazanır. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları kavrar. 1, 2, 3 A, C
Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetlerini analiz eder. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ön hazırlık yok
2 Ailenin Tanımı, Aile Yaşam Döngüsü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Hafta Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ailelerde stres Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Danışman- aile etkileşimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme kaybı yaşayan çocuklarda aile danışmanlığı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Vaka değerlendirme (sunumlar) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Final sınavına hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1-Fişek, G., Sükan, Z. (1993). Çocuğunuz ve Siz Türkiye?de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi, MEB Basımevi, İstanbul 2-Yavuzer, H.(1986). Ana-baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 3-Nazlı,S.(2007)Aile Danışmanlığı.Anı Yayıncılık,Ankara 4-------(2010)Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği(Edit.Atilla Cavkaytar)Maya Akademi Yayıncılık,Ankara 5-Metin,N.(2012).Özel Gereksinimli Çocuğun Aileye Katılımı.(Edit:N.Metin) Maya Akademi Yayıncılık,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu