Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ODYOLOJİK TANI VE YORUMLAMA 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Erol BELGİN
Dersi Verenler Prof.Dr. Erol BELGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Saf ses odyometrisi,Konuşma odyometrisi,Serbest alan testi,4.Akustik immitansmetri testi,Otoakustik emisyon,ABR testi,Klinikte temel objektif odyolojik test teknikleri değerlendirme,Klinikte temel subjektif odyolojik test teknikleri değerlendirme,Maskeleme kriterlerini,Klinikte maskeleme yapma prosedürleri,Odyometrik sonuçların, yaygın işitsel bozuklukların farklı tedavilerine etkisi,Dış, orta, iç kulak ve 8.sinirle ilişkili hastalıklar,Hastalıkların işitme, konuşma ve dengeyi etkilemesi,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme kayıpları ile odyolojik test bataryası bulgularını ilişkilendirebilecektir 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
İşitme kayıplarında saf ses ve konuşma odyometrisi bulgularını tartışır 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
İşitme kayıplarında timpanometri bulgularını ifade eder 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
İşitme kayıplarında OAE ve ABR bulgularını tartışır 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
İşitme kayıplarında hasta hikaye özelliklerini değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Hasta hikaye özellikleri ile saf ses odyometresi arasındaki ilişkiyi tartışır 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Hasta hikaye özellikleri OAE bulgularını ilişkilendirir 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Hasta hikaye özellikleri ile ileri odyolojik test programlar 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Denge bozuklarında vestibüler değerlendirme yapabilir 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Denge bozuklarında hikaye tartışır 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Denge bozuklarında test sonuçlarını değerlendirir 1, 10, 12, 13, 18, 3, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Saf ses odyometrisi Ön hazırlık yok
2 Konuşma odyometrisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Serbest alan testi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4.Akustik immitansmetri testi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Otoakustik emisyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 ABR testi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Klinikte temel objektif odyolojik test teknikleri değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Klinikte temel subjektif odyolojik test teknikleri değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Maskeleme kriterlerini Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Klinikte maskeleme yapma prosedürleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Odyometrik sonuçların, yaygın işitsel bozuklukların farklı tedavilerine etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Dış, orta, iç kulak ve 8.sinirle ilişkili hastalıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Hastalıkların işitme, konuşma ve dengeyi etkilemesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2014, F. A. Davis Company 10)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 11)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 12)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 5 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu