Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL OKURYAZARLIK 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, temel bilimsel kavramları ve yöntemleri bireysel karar süreçlerinde kullanabilecek şekilde algılamayı, bilimsel verileri anlayıp, kullanabilmeyi ve ifade etmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; ,Bilimsel araştırma neden önemlidir?,Araştırma Yöntemleri Nedir?,Proje Nedir? Nasıl Yazılır ve Geliştirilir?,Proje yönetimi, hipotez oluşturma genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi.,Literatür Taraması,Etik ilkeler, veri toplama,Ara sınav,Örnek proje değerlendirmesi,,Örnek proje değerlendirmesi,Hazırlanan projelerin tartışılması,,Hazırlanan projelerin tartışılması,Genel tekrar,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel bilginin özelliklerini deney ve uygulamalar ile öğrenmelerini sağlayabilir 1, 10, 11, 2, 3 A, C, D
Bilimsel sorgulama, yöntem ve becerileri kazanabilir. 10, 11, 8 A, C, D
Bilimsel olmayan bilgileri fark eder ve bilimsel gelişmelerin yaşam için önemli olduğunu kavrayabilir. 10, 11, 3 A, D
Araştırma yaparken bilimsel yöntemin aşamalarını kullanarak yapabilir. 10, 3 A, C, D
Araştırma sorusu üretebilme, literatür taraması öğrenir. 10, 8 A, C, D
Öğrencilere, merak etme, sorgulama, gözlem yapma, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirerek bilimsel bir bakış açısıyla araştırma yapabilir. 10, 11, 3 A, C, D
Öğrenciler, akademik yayınlardaki üslubu ve etik kurallarını öğrenir. 1, 12, 8 A, C, D
Bilimsel okuryazarlığının unsurları olan eleştirel okuma ve alternatif içerik üretimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 11, 4, 8 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0
1 Bilimsel araştırma neden önemlidir? Yok
2 Araştırma Yöntemleri Nedir? Powerpoint sunumu
3 Proje Nedir? Nasıl Yazılır ve Geliştirilir? Powerpoint sunumu
4 Proje yönetimi, hipotez oluşturma genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi. Powerpoint sunumu
5 Literatür Taraması Hazırlık yok
6 Etik ilkeler, veri toplama Hazırlık yok
7 Ara sınav Powerpoint sunumu
8 Örnek proje değerlendirmesi, Hazırlık yok
10 Örnek proje değerlendirmesi Hazırlık yok
11 Hazırlanan projelerin tartışılması, Powerpoint sunumu
12 Hazırlanan projelerin tartışılması Word uzantılı kaynak
13 Genel tekrar Powerpoint sunumu
14 Genel sınav hazırlık yok
Kaynaklar
1. Au, K., and T. Raphael. 2000. Equity and literacy in the next millennium. Reading Research Quarterly 35 (1): 170–88. 2. Burkhardt, G., M. Monsour, G. Valdez, C. Gunn, M. Dawson, C. Lemke, E. Coughlin, V. Thadani, and C. Martin. 2003. enGauge 21st century skills: Literacy in the digital age. Naperville, IL: NCREL. 3. Chamot, A., and J. O’Malley. 1994. The CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach. Reading, MA: Addison-Wesley

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 1 2
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 4 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 4 16
Proje Sunumu / Seminer 4 4 16
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 6 4 24
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu