Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NORMAL İŞİT. VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL GELİŞİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Büşra Nur ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitmesi normal olanlarla, çeşitli derecelerde işitme kaybı bulunan çocuklarda dilin algılanması ve üretilmesinin süreçlerini ve aşamalarını kavrayabilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Konuşma ve sözel iletişim,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2,Dil gelişim teorileri ,Dil gelişim teorileri 2,Yenidoğan dönemi dil gelişimi,Çocukluk dönemi dil gelişimi ,Konuşma seslerinin frekans özellikleri,İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimi,Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimi,Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimi,İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimi,Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri ,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Normal işiten bebeklerde konuşmanın gelişimini değerlendirebilecektir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
Konuşmayı algılayan ve üreten yapıların temel anatomisi ve fizyolojisini anlatabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
Yenidoğan döneminden başlayarak konuşmanın algılanma ve üretilmesinin evrelerini tanımlayabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
Konuşma ve iletişim gelişim teorilerini anlatabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
İşitme kaybının konuşma gelişimi üzerine etkilerini tanımlayabilecektir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
Konuşma seslerinin frekans özelliklerini anlatabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
İşitme kayıplarının tiplerine göre konuşmanın nasıl etkilenebileceğini tanımlayabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 9 A
İşitme kaybının şiddetine göre konuşmanın nasıl etkileneceğini anlatabilir 1, 10, 15, 18, 2, 3, 4, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Konuşma ve sözel iletişim Ön hazırlık yok
2 Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Dil gelişim teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Dil gelişim teorileri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Yenidoğan dönemi dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocukluk dönemi dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Konuşma seslerinin frekans özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu