Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ODYOLOJİDE AKUSTİK VE FONETİK İLKELER 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Eyyup KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Odyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik ve fonetik konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim Kavramı ve Anlamı,Fonetiğe Giriş,Dil gelişimi kuramları,Dilin Bileşenleri,Konuşma Anatomisi,Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel Yapılar,Vokaller ve Özellikleri,Konsonantlar ve Özellikleri,Suprasegementaller,Türkçenin Fonetiği,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ses analizinden sonuçlar çıkarabilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Konuşma seslerinin akustik yapısı ve analizini bilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Konuşmadaki vokal-konsonantlar hakkında temel bilgilere sahiptir ve dildeki anlam taşıcı özelliklerini bilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Akustik fonetik ilkeleri, konuşmanın bileşenlerini, işitme cihazı ve implantta konuşmanın dijital olarak işlenmesi ile ilişkisini anlatabilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Türkçenin fonetik yönden temel ilkeleri hakkında tartışabilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Konuşmanın bileşenlerini ve akustik-fonetik ilkeleri bilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Dil gelişim kuramlarını bilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Dil ve konuşma gelişimini açıklayabilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
İletişim kavramı ve anlamını açıklayabilir. 1, 14, 17, 19, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim Kavramı ve Anlamı Ön hazırlık yok
2 Fonetiğe Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Dil gelişimi kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Dilin Bileşenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Konuşma Anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel Yapılar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vokaller ve Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Konsonantlar ve Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Suprasegementaller Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Türkçenin Fonetiği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ders notları, word ortamında MEBİS'e yüklenen dosyalar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu