Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Hukuku ve Hemşirelik
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları hakkında anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği ,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar ,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri ,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi ,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri ,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ‘,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü ,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi,İletişim Hatalarının Önlenmesi ,Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri,Çalışan Güvenliği: Tıbbi Kazalar ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
2. Sağlık hizmetlerinde sık görülen tıbbi hataların nedenlerini ve çözüm önerilerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
3. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden risk ve hataları belirleyebilmesi 9 F
4. Hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının önemini kabul edebilmesi 10, 3 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği ‘’Tıbbi Hata’’ ve ‘’Malpraktis’’ anahtar kelimeleri ile Google’da yapılan arama sonuçlarının incelenmesi
2 Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1. kaynağın 12-26. sayfalarının okunması
3 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri 2. kaynağın okunması
4 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi 1. kaynağın 84-89. sayfalarının okunması
5 Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri '’Uygulama alanlarınızda iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz süreçler nelerdir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
6 Tıbbi Hatalar ve Nedenleri ‘’Ordersız İlaç Uygulama Kültürü’’ Örnek Olayının İncelenmesi
7 Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ‘ ’Rapor Etme İşinden Olursun’’ Örnek Olayının İncelenmesi
8 Hasta Güvenliği ‘’Sözel İstem’’ Örnek Olayının İncelenmesi
9 Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü 3. kaynağın 237-311. sayfalarının okunması
10 İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri Verilen senaryonun İncelenmesi
11 İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi Verilen senaryonun incelenmesi
12 İletişim Hatalarının Önlenmesi Verilen senaryonun incelenmesi
13 Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri Verilen senaryonun incelenmesi
14 Çalışan Güvenliği: Tıbbi Kazalar ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı Dersin Değerlendirilmesi ‘’Dikkatsizliğin Bedeli’’ Örnek Olayının İncelenmesi
Kaynaklar
1. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Sim Yayıncılık. 2. Çavuş MF, Gemici E. (2013). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 238-257. 3. Alcan, Z., Aksoy, A., Civil, B., Tekin, DE., Ekim, R., Civil, SÖ., Doğar, T., Çakar, V. (2010). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
Ders Notları ve Sağlıkta Kalite Yönetimi ile ilgili diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu