Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE İNOVASYON 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hemşirelik Süreci, Bakım Teknolojileri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN, Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik bilişimi ve inovasyonu hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması, Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları,Bilişimde Temel Kavramlar and Hemşirelik Bilişiminin Önemi ,Bilişim Hemşireliğinde Yeterlilikler, Roller ve Eğitim,Sağlık ve Hemşirelik Bilişimi Uygulamaları,Elektronik Hasta Kayıtları ve Klinik Karar Destek Sistemleri,Dijital Hastane Dönüşümü Örneği,E-Sağlık, Tele Sağlık, Tele Tıp, Tele Hemşirelik,Hemşirelik Bilişiminin Etik ve Yasal Yönleri,Hemşirelikte İnovasyonun Önemi,Dünya'da ve Türkiye'de İnovasyon Örnekleri,İnovatif Fikir Oluşturma ve İnovasyona Dönüştürme,Patent ve Faydalı Model Belgelendirme Süreci ve Önemi,İnovatif Ürünü Hayata Geçirmek,İnovatif Ürün ya da Bilişim Uygulaması Geliştirme Süreci Dersin Değerlendirilemedi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hemşirelik bilişimi ve inovasyon ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklaması 1, 10, 2, 3 A
2. Dünyada ve Türkiye'deki hemşirelikte bilişim uygulamaları ve inovatif ürün örneklerini açıklaması 1, 2, 3 A
3. İnovatif bir ürün ya da bir bilişim teknolojisini tasarlaması 10, 16, 2, 8 D
4. Hemşirelikte bilişim ve inovasyonun önemine inanması 10, 16, 2, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması, Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları Birinci kaynağın incelenmesi
2 Bilişimde Temel Kavramlar and Hemşirelik Bilişiminin Önemi İkinci kaynağın incelenmesi
3 Bilişim Hemşireliğinde Yeterlilikler, Roller ve Eğitim Üçüncü kaynağın incelenmesi
4 Sağlık ve Hemşirelik Bilişimi Uygulamaları Dördüncü kaynağın incelenmesi
5 Elektronik Hasta Kayıtları ve Klinik Karar Destek Sistemleri Beşinci kaynağın incelenmesi
6 Dijital Hastane Dönüşümü Örneği Altıncı kaynağın incelenmesi
7 E-Sağlık, Tele Sağlık, Tele Tıp, Tele Hemşirelik Yedinci kaynağın incelenmesi
8 Hemşirelik Bilişiminin Etik ve Yasal Yönleri Sekizinci kaynağın incelenmesi
9 Hemşirelikte İnovasyonun Önemi Dokuzuncu kaynağın incelenmesi
10 Dünya'da ve Türkiye'de İnovasyon Örnekleri Onuncu kaynağın incelenmesi
11 İnovatif Fikir Oluşturma ve İnovasyona Dönüştürme On birinci kaynağın incelenmesi
12 Patent ve Faydalı Model Belgelendirme Süreci ve Önemi On ikinci kaynağın incelenmesi
13 İnovatif Ürünü Hayata Geçirmek On ikinci kaynağın incelenmesi
14 İnovatif Ürün ya da Bilişim Uygulaması Geliştirme Süreci Dersin Değerlendirilemedi İlgili ders notlarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Konukbay, D., Efe, M., &Yıldız, D. (2020). Teknolojinin hemşirelik mesleğine yansıması: sistematik derleme. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(3), 175-182. 2. Graves, J. R., & Corcoran, S. (1989). The Study of Nursing Informatics. Journal of Nursing Scholarship, 27, 227-231. 3.Seçginli S. Hemşirelik Bilişimi. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/hemsirelik_ao/hemsirelikbilisimi.pdf 4. Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasan Kürşat GÜLEÇ, Musa ÖZATA, Nobel yayınları 5. Klinik Karar Destek Sistemleri, Nuran AYDIN, SANERC dergisi,2010 6. The ınformatics nurse Specialist role in Electronic health Record usability evaluation, Crystal L. Rojas, Computers, Informatics, Nursing & Vol. 32, No. 5, 214–220 7. Nursıng ınformatıcs.. Current and future trends Annals. Computer Science Series. 10th Tome 2nd Fasc. – 2012 8. Bilişim ve Sağlık, Ayşe Demirhan, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Eylül 2011 9. Özbey, H., Başdaş, Ö. (2018). Hemşirelikte İnovasyon. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7. 10. Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Hemşirelikte inovasyon örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(5), 57-63 11. Doğan Merih, Y., Alioğulları, A., Yaşar Kocabey, M., Gülşen, Ç., & Sezer, A. (2019). Hemşirelikte inovasyon kültürü oluşturma: bir başarı öyküsü. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 50(3), 175-181. 12. Doğan Merih, Y. (2018). İnovatif hemşirenin yol haritası. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi
Ders notları, internet siteleri ve hemşirelik bilişimi ve inovasyon ile ilgili diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu