Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN, Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN, Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireyin tedavisi ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgi, beceri ve yöntemleri, hemşirelik süreci doğrultusunda hemşireliğe ilişkin sorunları çözümleyebilecek kavramsal bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma. Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması. Oryantasyon Eğitimi. ,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması ,Uygulama, Vaka Çalışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Hasta, ailesi ve sağlık ekibi üyeleri ile iletişim kurabilmesi 1, 14, 6 F
2.Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin bakım sürecini planlayabilmesi 1, 14, 18, 20 C, F
3.Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin gereksinimlerinin sağlanması ve sürdürülmesinde uygun hemşirelik girişimlerini sıralayabilmesi 1, 18, 20, 6 C, F
4.Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylere uygulanan hemşirelik girişimlerinin sonucunu değerlendirebilmesi 1, 17, 18, 2, 3
5.Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerine uygun eğitim ve danışmanlık planlayabilmesi 1, 18, 2, 20, 8 F
6.Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kurallara dikkat edebilmesi 1, 12 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması. Oryantasyon Eğitimi. Uygulama yapılacak kliniğin özelliğine göre ilgili sistem hastalıkları bakımının 1, 2., ya da 3. kaynaktan incelenmesi Bakım planı hazırlamak için 5. kaynaktan uygulama yapılan klinikteki vakaların tanılarına yönelik hemşirelik tanılarının ve hemşirelik girişimlerinin incelenmesi
2 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 171-187 2. kaynağın 95-122. sayfalarının incelenmesi
3 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 189-98. 2. kaynağın 221-239. sayfalarının incelenmesi
4 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 381-422. 2. kaynağın 343-382. S 4. kaynağın 41-62. sayfalarının incelenmesi
5 Uygulama, Vaka Çalışması 1.kaynağın 473-88 ve 585-96. sayfalarının 2.kaynağın 427-462. Sayfalarının incelenmesi 4. kaynağın 63-79 Sayfalarının incelenmesi
6 Uygulama, Vaka Çalışması 1.kaynağın 201-241. sayfalarının 2.kaynağın 246-304. Sayfalarının incelenmesi http://www.onkohem.org.tr/ adresinden Onkoloji hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi
7 Uygulama, Vaka Çalışması 4. kaynağın 80-94. Sayfalarının incelenmesi Bakım planı hazırlanması
8 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 621-653. 2. kaynağın 499-534. 4. kaynağın 172-186. sayfalarının incelenmesi Bakım planı hazırlanması
9 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 915-942. 2. kaynağın 541-599. 4. kaynağın 142-162. sayfalarının incelenmesi www.ndthd.org adresinden Türk nefroloji ve diyaliz hemşireliği derneği sitesinin incelenmesi
10 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 817-840 ve 857-884. 2. kaynağın 673-708. 4. kaynağın 95-141. sayfalarının incelenmesi http://www.tdhd.org/diyabet_hemsireligi.php adresinden Türk diyabet hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi
11 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 685-732. 2. kaynağın 615-653. 4. kaynağın 187-221. sayfalarının incelenmesi
12 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 1185-1226. 2. kaynağın 805-858. 4. kaynağın 222-233. sayfalarının incelenmesi Türk yoğun bakım hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi
13 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 1011-1037. 2. kaynağın 755-778. sayfalarının incelenmesi
14 Uygulama, Vaka Çalışması Dersin Değerlendirilmesi 2. kaynağın 729-745. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Eti Aslan F, Karadokovan A (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Adana. 2. Akdemir N. Birol L. (2005) İç Hastaliklari ve Hemşirelik Bakimi. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara. 3. Enç N. İç Hastalıkları Hemşireliği Nobel Tıp Kitapevleri 2014. 4. Durna Z., Akın S., Özdilli K., İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi,İstanbul, 2009. 5. Erdemir F.2012. Hemşirelik Tanıları El Kitabı Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 6 84
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 2 52 104
Toplam İş Yükü (Saat) 300
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu