Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Akademik Sunum Teknikleri, Akademik Okuma ve Yazma Becerileri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir bilimsel araştırma projesinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci,Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür Tarama,Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar,Nicel Araştırma Tasarımları,Örnekleme,Veri Toplama Yöntem ve Araçları,Verilerin Analizi ve Yorumlanması,Araştırma Raporunu Yazma ve Yayınlama,Hemşirelik Araştırmalarında Etik ,Bilimsel Araştırma Projesi-I,Bilimsel Araştırma Projesi-II,Bilimsel Araştırma Projesi-III,Bilimsel Araştırma Projesi-IV,Bilimsel Araştırma Projesi-V; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilimsel araştırma sürecinin basamaklarını açıklayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
2. Bilimsel araştırma sürecinin basamakları doğrultusunda bir araştırma planlayabilmesi 2, 3, 8 D
3. Bilimsel araştırma sürecinin basamakları doğrultusunda bir araştırma yürütebilmesi 2, 3, 8 D
4. Bir bilimsel araştırma raporu hazırlayabilmesi 2, 3, 8 D
5. Hemşirelikte bilimsel araştırmaların önemine inanabilmesi 2, 3, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci Kaynağın 1-27. sayfalarının okunması
2 Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür Tarama Kaynağın 29-63. sayfalarının okunması
3 Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar Kaynağın 65-86. sayfalarının okunması
4 Nicel Araştırma Tasarımları Kaynağın 87-128. sayfalarının okunması
5 Örnekleme Kaynağın 167-192. sayfalarının okunması
6 Veri Toplama Yöntem ve Araçları Kaynağın 193-214. sayfalarının okunması
7 Verilerin Analizi ve Yorumlanması Kaynağın 237-279 sayfalarının okunması
8 Araştırma Raporunu Yazma ve Yayınlama Kaynağın 281-295. sayfalarının okunması
9 Hemşirelik Araştırmalarında Etik Kaynağın 313-331. sayfalarının okunması
10 Bilimsel Araştırma Projesi-I Araştırma Konusu, araştırma amacı ve araştırma soruları ile ilgili ders notlarının okunması
11 Bilimsel Araştırma Projesi-II Nicel araştırma ve örneklem ile ilgili ders notlarının okunması
12 Bilimsel Araştırma Projesi-III Veri toplama araç ve yöntemleri ile ilgili ders notlarının okunması
13 Bilimsel Araştırma Projesi-IV Verilerin Analizi ile ilgili ders notlarının okunması
14 Bilimsel Araştırma Projesi-V Araştırma Raporunu Yazma ve Yayınlama ile ilgili ders notunu okuması
Kaynaklar
Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin,M.N. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Basım, İstanbul, 2014.
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 28 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu