Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlığın Geliştirilmesi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumdaki bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması konusunda uygulanan girişimlere yönelik farkındalık bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanişma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Sağlık Okuryazarlığı, Temel Kavramlar ,Sağlık Okuryazarlığı, Temel Kavramlar ,Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Modeli, Sağlığı Geliştirme Modelleri ,Dünyada ve Ülkemizde Sağlık Okuryazarlığı Çalışmaları ,İletişim ve Sağlık Okuryazarlığı ,Sağlık okuryazarlığını etkileyen kültürel faktörler,Beslenme ve Sağlık Okuryazarlığı,Mobil Sağlık ve Sağlık Okuryazarlığı,Sosyal Medya ve Sağlık Okuryazarlığı,Kronik Hastalıklar ve Sağlık Okuryazarlığı,Kırılgan Gruplar ve Sağlık Okuryazarlığı,Kırılgan Gruplar ve Sağlık okuryazarlığı,Kadın Sağlığı ve Sağlık Okuryazarlığı,Sağlık Okuryazarlığı'nın Güçlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık okuryazarlığı temel kavramlarını bilmesi 1, 2 A
Sağlığı geliştirme modellerini açıklayabilmesi 1 A
Sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörleri açıklayabilmesi 1, 12 A
Bireylerin sağlık bilgilerini anlayabilmesi için kullanılan sağlık okuryazarlığının önemini tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Sağlık okuryazarlığı stratejilerini sıralayabilmesi 1, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanişma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Sağlık Okuryazarlığı, Temel Kavramlar 1., 4. ve 11.kaynağın incelenmesi, www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-72538/h/bfs-soy-egitim Web sitesinin incelenmesi
2 Sağlık Okuryazarlığı, Temel Kavramlar 1. ve 6. kaynağın incelenmesi
3 Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Modeli, Sağlığı Geliştirme Modelleri 4. kaynağın 57-79. Sayfalarının incelenmesi 2. kaynağın 81-90 ve 102-106. sayfalarının incelenmesi
4 Dünyada ve Ülkemizde Sağlık Okuryazarlığı Çalışmaları 5.kaynağın incelenmesi
5 İletişim ve Sağlık Okuryazarlığı 4.kaynağın 45-57 sayfalarının incelenmesi
6 Sağlık okuryazarlığını etkileyen kültürel faktörler 10.kaynağın incelenmesi
7 Beslenme ve Sağlık Okuryazarlığı 3.kaynağın incelenmesi
8 Mobil Sağlık ve Sağlık Okuryazarlığı 3.kaynağın ve 8.kaynağın incelenmesi
9 Sosyal Medya ve Sağlık Okuryazarlığı 7. ve 8.kaynağın incelenmesi
10 Kronik Hastalıklar ve Sağlık Okuryazarlığı 8.kaynağın ve 9.kaynağın incelenmesi
11 Kırılgan Gruplar ve Sağlık Okuryazarlığı 8.kaynağın incelenmesi
12 Kırılgan Gruplar ve Sağlık okuryazarlığı 8.kaynağın incelenmesi
13 Kadın Sağlığı ve Sağlık Okuryazarlığı 3.kaynağın incelenmesi
14 Sağlık Okuryazarlığı'nın Güçlendirilmesi 1. ve 5.kaynağın incelenmesi
Kaynaklar
1. Osborne, H. (2013). Health Literacy (from A to Z).Practical Ways to Communicate Your Health Message. Jones&Bartlett Learning 2. Yakıncı, C., Kızılay, A., Kavruk, H. (2016). Sağlık ve İletişim Öyküleri. Akademisyen Kitabevi 3- Yıldırım, F., Keser, A. (2015). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayın No:3. 4- Çetin, M. (2012). Sağlık Okuryazarlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile eğitim programı, Ankara: Nakış Ofset. 5- Tanrıöver, E., Yıldrım, H., Ready, N. (2014). Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması, Sağlık-sen Yayınları, Ankara: Altan Özyurt Matbaacılık. 6-Balçık, P.Y.,Taşkaya, S., Şahin, B. (2014). Sağlık Okur-Yazarlığı, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(4) 7-Palacı, H., Yarar, O., Kuru, İ., Gülhan, Y. (2016). Doktor Google: İnternette Sağlık Bilgisi Kaynakları ve Sağlık Okur Yazarlığının Önemi,Tıp Teknolojileri Kongresi, 2016 8-Sağlık okuryazarlığı:Sağlam kanıtlar.Dünya Sağlık Örgütü, 2013-Sağlıklı Kentler Birliği, 2015 9-Çimen, Z., Bayık, A. (2017). Kronik Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Algısı Ve İlişkili Faktörler, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3),105-125. 10-Bolsoy, N., Sevil, Ü. (2006).Sağlık, Hastalık ve Kültür Etkileşimi, 9(3). 11-Tözün, M., Sözmen, M.K. (2014).Halk Sağlığı Bakışı ile Sağlık Okuryazarlığı, Health Literacy with Perspective of Public Health,Smyrna Tıp Dergisi, 48

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa Sınav %15  
Ödev %20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 49
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu