Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Transplantasyon hemşiresinin profesyonel özelliklerini aktarmak ve transplantasyon süreci boyunca alıcı, verici ve ailesinin bireysel temelde bakım gereksinimlerinin karşılanmasında gerekli hemşirelik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin Ilişkisinin Kurulması Transplantasyona Genel Bakış ve Tarihçesi ,Transplantasyon İlkeleri ve Türleri,Transplantasyon İmmünolojisi, Alıcı ve Verici Hazırlığı,Transplantasyon Cerrahisi ve Prosedürleri,Transplantasyon Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı,Transplantasyona Yönelik Hasta ve Ailenin Eğitimi,Transplantasyonun Etik ve Yasal Yönü,Ara Sınav,Transplantasyon Hemşiresinin Özellikleri,Karaciğer Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı,Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı,Kalp - Akciğer Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı,Pankreas Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı,Transplantasyondaki Gelişmeler,Örnek Olay İncelemesi Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Transplantasyon ve transplantasyon hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilmesi 1, 12, 17, 2, 3 A
Transplantasyon türlerini ve ilkelerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Transplantasyonun etik ve yasal yönünü tartışabilmesi 1, 17, 2, 3 A
Transplantasyon hastasının hemşirelik bakımını planlayabilmesi 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin Ilişkisinin Kurulması Transplantasyona Genel Bakış ve Tarihçesi 1. kaynağın 911-952. sayfalarının incelenmesi.
2 Transplantasyon İlkeleri ve Türleri 1. kaynağın 911-952. sayfalarının incelenmesi.
3 Transplantasyon İmmünolojisi, Alıcı ve Verici Hazırlığı 2. kaynağın 87-107. sayfalarının incelenmesi.
4 Transplantasyon Cerrahisi ve Prosedürleri 4. kaynağın 161-175. sayfalarının incelenmesi.
5 Transplantasyon Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 911-952. sayfalarının incelenmesi
6 Transplantasyona Yönelik Hasta ve Ailenin Eğitimi 4. kaynağın 81-113. sayfalarının incelenmesi
7 Transplantasyonun Etik ve Yasal Yönü www.tond.org web sitesinin incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Transplantasyon Hemşiresinin Özellikleri 1. kaynağın 911-952. sayfalarının incelenmesi
10 Karaciğer Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı 5. kaynağın incelenmesi
11 Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı 3. kaynağın 792-809. sayfalarının incelenmesi.
12 Kalp - Akciğer Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı 3. kaynağın 792-809. sayfalarının incelenmesi.
13 Pankreas Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı 3. kaynağın 792-809 sayfalarının incelenmesi.
14 Transplantasyondaki Gelişmeler Türkiye Organ Nakli Dernegi Resmi Sitesi, www.tond.org
15 Örnek Olay İncelemesi Dersin Değerlendirilmesi www.tond.org web sitesinin incelenmesi
Kaynaklar
1- Eti Aslan F. (Eds). Cerrahi Bakım: Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2016. 2- Titiz İ. (Eds.).Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım Humoral Sorunlar.İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul,2014. 3- Şahinoğlu H.(Eds).Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. 4- Yücetin L (Eds.).Organ Nakli Koordinasyonu El Kitabı, 2001. 5- Karademir, S.(2006). Karaciğer Transplantasyonu, T Klin Ver Der; 2 (26), s:40-48.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Quiz 10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 7 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu