Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEŞTİREL DÜŞÜNME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler SEC128099 HERKES İÇİN PSİKOLOJİ SEC118007 DRAMA, SUNUM VE İKNA SANATLARI HEM2274970 HEMŞİRELİK SÜRECİ
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere birey, aile ve toplum sağlığı ve bakımına ilişkin eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders kapsamında beklentiler ve isteklerin paylaşılması,Eleştirel düşünme ile ilişkili temel kavramlar Eleştirel düşünmenin diğer düşünme türleri ile ilişkisi ,Eleştirel düşünme becerileri, stratejileri ve ön koşul becerileri, Eleştirel düşünme standartları,Eleştirel düşünme becerisini kazanmada temel yaklaşımlar,Eleştirel düşünmenin değerlendirilmesi,Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünmenin önemi,Eleştirel düşünme-Hemşirelik süreci ilişkisi,Ara Sınav Eleştirel düşünme-Hemşirelik süreci ilişkisi,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Münazara,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Eleştirel makale okuma,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Sorun çözme,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Kavram Haritası,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Klinik karar verme,Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Vaka çözümleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eleştirel düşünme kavramlarını açıklar 1, 12, 18, 3, 8 A, C
Eleştirel düşünme yöntemlerini sıralar. 1, 3 A
Hemşirelik için eleştirel düşünmenin önemini tartışır. 1, 2, 3 A
Hemşirelik bakımına ilişkin konularda eleştirel düşünme becerisini uygular. 1, 10, 12, 17, 18, 19, 2, 3, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders kapsamında beklentiler ve isteklerin paylaşılması İlk hafta
2 Eleştirel düşünme ile ilişkili temel kavramlar Eleştirel düşünmenin diğer düşünme türleri ile ilişkisi 1.kaynağın 1-5. sayfalarının incelenmesi
3 Eleştirel düşünme becerileri, stratejileri ve ön koşul becerileri, Eleştirel düşünme standartları 1.kaynağın 90-130. sayfalarının incelenmesi
4 Eleştirel düşünme becerisini kazanmada temel yaklaşımlar 1.kaynağın 49-83. sayfalarının incelenmesi
5 Eleştirel düşünmenin değerlendirilmesi 1.kaynağın 13-18. ve 2. Kaynağın 27-31. sayfalarının incelenmesi
6 Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünmenin önemi 1.kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
7 Eleştirel düşünme-Hemşirelik süreci ilişkisi 1.kaynağın 139-142 ve 2. kaynağın 36-42. sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav Eleştirel düşünme-Hemşirelik süreci ilişkisi 1.kaynağın 146-154 ve 2. kaynağın 48-57. sayfalarının incelenmesi
9 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Münazara 1.kaynağın incelenmesi
10 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Eleştirel makale okuma 1.kaynağın 163-167 ve 3. kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
11 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Sorun çözme 1.kaynağın 18-28 ve 2. Kaynağın 21-37. sayfalarının incelenmesi
12 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Kavram Haritası 1.kaynağın 167-169 ve 3. kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
13 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Klinik karar verme 1.kaynağın 91-97. ve 4. kaynağın 1-270. sayfalarının incelenmesi
14 Eleştirel Düşünme etkinlikleri: Vaka çözümleme 1.kaynağın 91-97. ve 4. kaynağın 1-270. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
"KAYNAKLAR 1-Eleştirel Düşünme Rehberi, Gearld M. Nosich, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015 2-Kritik Düşünce, Ricahard Paul ve ark. Nobel yayıncılık, 2013 3- Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Abdurahman Şahin, 4- 2011Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay, 39. Baskı, İstanbul, 2013 5- Birsel AYBEK, Eleştirel Düşünme Rehberi, 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011 6- Belgin ÖZERUZ YILDIRIM, Ed. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, Tuna Matbaacılık, Aydın, 2010. 7- Doğan CÜCELOĞLU, İyi Düşün Doğru Karar Ver, 50. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. 8- Küçük Prens , Saint Esscupery, 2015" 1. Şahinel S. Eleştirel Düşünme. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002.
"KAYNAKLAR 1-Eleştirel Düşünme Rehberi, Gearld M. Nosich, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015 2-Kritik Düşünce, Ricahard Paul ve ark. Nobel yayıncılık, 2013 3- Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Abdurahman Şahin, 4- 2011Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay, 39. Baskı, İstanbul, 2013 5- Birsel AYBEK, Eleştirel Düşünme Rehberi, 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011 6- Belgin ÖZERUZ YILDIRIM, Ed. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, Tuna Matbaacılık, Aydın, 2010. 7- Doğan CÜCELOĞLU, İyi Düşün Doğru Karar Ver, 50. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. 8- Küçük Prens , Saint Esscupery, 2015"

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu